Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018

0
247

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.

</p> <p>Trong đó, cả nước có 1.918 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 13,48 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017 và có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,58 tỷ USD, bằng 87,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>4.551 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp gần 5,28 tỷ USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ 2017.</p> <p>Tính đến ngày 20/8/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,25 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Theo lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 10,72 tỷ USD, chiếm 44% tổng vốn đầu tư đăng ký.</p> <p>Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,87 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.</p> <p>Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,16 tỷ USD, chiếm 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,47 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nhất với tổng số vốn đăng ký 5,93 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 4,42 tỷ USD, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư. Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 2,17 tỷ USD chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Cũng theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng năm 2018, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 110,3 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 70,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 108,79 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu.</p> <p>Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 90,8 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 59,4% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 19,5 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 17,9 tỷ USD không kể dầu thô.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018&url=https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&via=%C4%90%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+uy+t%C3%ADn."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://solotippen.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://solotippen.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&media=https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018%20-%20https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://solotippen.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://solotippen.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" data-text="Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://solotippen.com/nha-dat/xuat-khau-rau-qua-van-du-day-voi-thi-truong-trung-quoc.html">Xuất khẩu rau quả: Vẫn “đu dây” với thị trường Trung Quốc</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://solotippen.com/nha-dat/viec-ramada-kahuna-la-thanh-vien-cua-wyndham-da-khang-dinh-vi-the-ho-tram-strip.html">“Việc Ramada Kahuna là thành viên của Wyndham đã khẳng định vị thế Hồ Tràm Strip”</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://solotippen.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy'/></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://solotippen.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-27T19:26:05+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-27T19:26:05+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://solotippen.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Đọc báo online, đọc báo uy tín."></span><meta itemprop="headline " content="Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_6285859b34005_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_6285859b34005" ><script>var block_td_uid_3_6285859b34005 = new tdBlock(); block_td_uid_3_6285859b34005.id = "td_uid_3_6285859b34005"; block_td_uid_3_6285859b34005.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_6285859b34005_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_6285859b34005_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":5886,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_6285859b34005.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_6285859b34005.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_6285859b34005.post_count = "3"; block_td_uid_3_6285859b34005.found_posts = "2343"; block_td_uid_3_6285859b34005.header_color = ""; block_td_uid_3_6285859b34005.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_6285859b34005.max_num_pages = "781"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_6285859b34005); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_6285859b3856d" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_6285859b34005" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_6285859b38573" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_6285859b34005" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_6285859b34005 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/bat-dong-san-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-hut-khach-hang-nho-loat-tiem-nang-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Bất động sản Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương hút khách hàng nhờ loạt tiềm năng phát triển"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bất động sản Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương hút khách hàng nhờ loạt tiềm năng phát triển"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/bat-dong-san-dia-oc-dai-an-loc-tai-binh-duong-hut-khach-hang-nho-loat-tiem-nang-phat-trien.html" rel="bookmark" title="Bất động sản Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương hút khách hàng nhờ loạt tiềm năng phát triển">Bất động sản Địa Ốc Đại An Lộc tại Bình Dương hút khách hàng nhờ loạt tiềm năng phát triển</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/bat-dong-san-dia-oc-nam-an-hap-dan-theo-san-bay-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Bất động sản địa ốc Nam An hấp dẫn theo sân bay Long Thành"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bất động sản địa ốc Nam An hấp dẫn theo sân bay Long Thành"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/bat-dong-san-dia-oc-nam-an-hap-dan-theo-san-bay-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Bất động sản địa ốc Nam An hấp dẫn theo sân bay Long Thành">Bất động sản địa ốc Nam An hấp dẫn theo sân bay Long Thành</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/nhung-thong-tin-that-thiet-cong-ty-long-phat-bi-khach-hang-to-lua-dao-la-sai-su-that.html" rel="bookmark" title="Những thông tin thất thiệt công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo là sai sự thật"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những thông tin thất thiệt công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo là sai sự thật"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/nhung-thong-tin-that-thiet-cong-ty-long-phat-bi-khach-hang-to-lua-dao-la-sai-su-that.html" rel="bookmark" title="Những thông tin thất thiệt công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo là sai sự thật">Những thông tin thất thiệt công ty Long Phát bị khách hàng tố lừa đảo là sai sự thật</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_6285859b34005" data-td_block_id="td_uid_3_6285859b34005"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_6285859b34005" data-td_block_id="td_uid_3_6285859b34005"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://solotippen.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='5886' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="9a43287cc6" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="152"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_6285859b3a01b_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_6285859b3a01b" ><script>var block_td_uid_7_6285859b3a01b = new tdBlock(); block_td_uid_7_6285859b3a01b.id = "td_uid_7_6285859b3a01b"; block_td_uid_7_6285859b3a01b.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_6285859b3a01b_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_6285859b3a01b_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_6285859b3a01b.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_6285859b3a01b.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_6285859b3a01b.post_count = "4"; block_td_uid_7_6285859b3a01b.found_posts = "25200"; block_td_uid_7_6285859b3a01b.header_color = ""; block_td_uid_7_6285859b3a01b.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_6285859b3a01b.max_num_pages = "6300"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_6285859b3a01b); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_6285859b3a01b class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/treo-quyen-loi-nguoi-mua-nha-den-bao-gio.html" rel="bookmark" title="Treo quyền lợi người mua nhà đến bao giờ?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Treo quyền lợi người mua nhà đến bao giờ?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/treo-quyen-loi-nguoi-mua-nha-den-bao-gio.html" rel="bookmark" title="Treo quyền lợi người mua nhà đến bao giờ?">Treo quyền lợi người mua nhà đến bao giờ?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-26T05:52:20+00:00" >26 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/cong-nghe/che-tao-quan-ao-chong-chay-nhom-hoc-sinh-lop-4-doat-giai-dac-biet-cuoc-thi-sang-tao.html" rel="bookmark" title="Chế tạo quần áo chống cháy, nhóm học sinh lớp 4 đoạt giải Đặc biệt cuộc thi sáng tạo"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chế tạo quần áo chống cháy, nhóm học sinh lớp 4 đoạt giải Đặc biệt cuộc thi sáng tạo"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/cong-nghe/che-tao-quan-ao-chong-chay-nhom-hoc-sinh-lop-4-doat-giai-dac-biet-cuoc-thi-sang-tao.html" rel="bookmark" title="Chế tạo quần áo chống cháy, nhóm học sinh lớp 4 đoạt giải Đặc biệt cuộc thi sáng tạo">Chế tạo quần áo chống cháy, nhóm học sinh lớp 4...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-08-27T19:21:05+00:00" >27 Tháng Tám, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/the-thao/day-ly-do-tuong-lai-cua-herrera-o-man-utd-cu-mai-nhap-nhang.html" rel="bookmark" title="Đây, lý do tương lai của Herrera ở Man Utd cứ mãi nhập nhằng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Đây, lý do tương lai của Herrera ở Man Utd cứ mãi nhập nhằng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/the-thao/day-ly-do-tuong-lai-cua-herrera-o-man-utd-cu-mai-nhap-nhang.html" rel="bookmark" title="Đây, lý do tương lai của Herrera ở Man Utd cứ mãi nhập nhằng">Đây, lý do tương lai của Herrera ở Man Utd cứ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-25T15:58:03+00:00" >25 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/iphone-xr-xs-xs-max-co-gia-dat-hon-du-kien.html" rel="bookmark" title="iPhone XR, XS, XS Max có giá đắt hơn dự kiến"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="iPhone XR, XS, XS Max có giá đắt hơn dự kiến"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/iphone-xr-xs-xs-max-co-gia-dat-hon-du-kien.html" rel="bookmark" title="iPhone XR, XS, XS Max có giá đắt hơn dự kiến">iPhone XR, XS, XS Max có giá đắt hơn dự kiến</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-18T07:45:47+00:00" >18 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_6285859b3a01b" data-td_block_id="td_uid_7_6285859b3a01b">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_6285859b44f01_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_6285859b44f01" ><script>var block_td_uid_8_6285859b44f01 = new tdBlock(); block_td_uid_8_6285859b44f01.id = "td_uid_8_6285859b44f01"; block_td_uid_8_6285859b44f01.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_6285859b44f01_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_6285859b44f01_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_6285859b44f01.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_6285859b44f01.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_6285859b44f01.post_count = "4"; block_td_uid_8_6285859b44f01.found_posts = "25200"; block_td_uid_8_6285859b44f01.header_color = ""; block_td_uid_8_6285859b44f01.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_6285859b44f01.max_num_pages = "6300"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_6285859b44f01); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_6285859b44f01 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/cong-nghe/chuyen-doi-so-quan-trong-nhat-la-thay-doi-tu-duy-cach-tiep-can.html" rel="bookmark" title="Chuyển đổi số: Quan trọng nhất là thay đổi tư duy, cách tiếp cận"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chuyển đổi số: Quan trọng nhất là thay đổi tư duy, cách tiếp cận"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/cong-nghe" class="td-post-category">Công nghệ</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/cong-nghe/chuyen-doi-so-quan-trong-nhat-la-thay-doi-tu-duy-cach-tiep-can.html" rel="bookmark" title="Chuyển đổi số: Quan trọng nhất là thay đổi tư duy, cách tiếp cận">Chuyển đổi số: Quan trọng nhất là thay đổi tư duy,...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/the-thao/tiet-lo-4-tu-tai-hai-mourinho-noi-truoc-camera-bi-fa-so-gay.html" rel="bookmark" title="Tiết lộ: 4 từ tai hại Mourinho nói trước camera bị FA ‘sờ gáy’"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tiết lộ: 4 từ tai hại Mourinho nói trước camera bị FA ‘sờ gáy’"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/the-thao/tiet-lo-4-tu-tai-hai-mourinho-noi-truoc-camera-bi-fa-so-gay.html" rel="bookmark" title="Tiết lộ: 4 từ tai hại Mourinho nói trước camera bị FA ‘sờ gáy’">Tiết lộ: 4 từ tai hại Mourinho nói trước camera bị...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/phap-luat/bi-chem-va-lay-vi-dung-lai-xem-hon-chien-tren-cau-nhi-thien-duong.html" rel="bookmark" title="Bị chém “vạ lây” vì dừng lại xem hỗn chiến trên cầu Nhị Thiên Đường"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bị chém “vạ lây” vì dừng lại xem hỗn chiến trên cầu Nhị Thiên Đường"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/phap-luat/bi-chem-va-lay-vi-dung-lai-xem-hon-chien-tren-cau-nhi-thien-duong.html" rel="bookmark" title="Bị chém “vạ lây” vì dừng lại xem hỗn chiến trên cầu Nhị Thiên Đường">Bị chém “vạ lây” vì dừng lại xem hỗn chiến trên...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/the-thao/mourinho-dong-y-de-depay-den-lyon-chi-vi-1-cai-ten.html" rel="bookmark" title="Mourinho đồng ý để Depay đến Lyon chỉ vì 1 cái tên"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Mourinho đồng ý để Depay đến Lyon chỉ vì 1 cái tên"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/the-thao/mourinho-dong-y-de-depay-den-lyon-chi-vi-1-cai-ten.html" rel="bookmark" title="Mourinho đồng ý để Depay đến Lyon chỉ vì 1 cái tên">Mourinho đồng ý để Depay đến Lyon chỉ vì 1 cái...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_6285859b44f01" data-td_block_id="td_uid_8_6285859b44f01"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_6285859b44f01" data-td_block_id="td_uid_8_6285859b44f01"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_6285859b4e290_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_6285859b4e290" ><script>var block_td_uid_10_6285859b4e290 = new tdBlock(); block_td_uid_10_6285859b4e290.id = "td_uid_10_6285859b4e290"; block_td_uid_10_6285859b4e290.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_6285859b4e290_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_6285859b4e290_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_6285859b4e290.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_6285859b4e290.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_6285859b4e290.post_count = "3"; block_td_uid_10_6285859b4e290.found_posts = "25200"; block_td_uid_10_6285859b4e290.header_color = ""; block_td_uid_10_6285859b4e290.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_6285859b4e290.max_num_pages = "8400"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_6285859b4e290); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_6285859b4e290 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/hpt-viet-nam-va-nhung-san-pham-gia-tri-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="HPT Việt Nam và những sản phẩm giá trị nhất hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/05/fba2a3387575eb9af6f08302cfbe9a40-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/05/fba2a3387575eb9af6f08302cfbe9a40-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/05/fba2a3387575eb9af6f08302cfbe9a40-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="HPT Việt Nam và những sản phẩm giá trị nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/hpt-viet-nam-va-nhung-san-pham-gia-tri-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="HPT Việt Nam và những sản phẩm giá trị nhất hiện nay">HPT Việt Nam và những sản phẩm giá trị nhất hiện...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-18T04:56:18+00:00" >18 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/van-phong-cong-chung-nguyen-hue-co-gi-dac-biet-so-voi-nhung-don-vi-khac-hien-nay.html" rel="bookmark" title="văn phòng công chứng Nguyễn Huệ có gì đặc biệt so với những đơn vị khác hiện nay?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/05/130d622a9a2b43dcdb57bb5e94f2d002-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/05/130d622a9a2b43dcdb57bb5e94f2d002-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/05/130d622a9a2b43dcdb57bb5e94f2d002-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="văn phòng công chứng Nguyễn Huệ có gì đặc biệt so với những đơn vị khác hiện nay?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/van-phong-cong-chung-nguyen-hue-co-gi-dac-biet-so-voi-nhung-don-vi-khac-hien-nay.html" rel="bookmark" title="văn phòng công chứng Nguyễn Huệ có gì đặc biệt so với những đơn vị khác hiện nay?">văn phòng công chứng Nguyễn Huệ có gì đặc biệt so...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-18T04:30:37+00:00" >18 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-quy-tac-choi-xoc-dia.html" rel="bookmark" title="mách bạn các quy tắc chơi xóc đĩa"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/05/4604f592829e3feb4d8daaa3969e11d4-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/05/4604f592829e3feb4d8daaa3969e11d4-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/05/4604f592829e3feb4d8daaa3969e11d4-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="mách bạn các quy tắc chơi xóc đĩa"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-quy-tac-choi-xoc-dia.html" rel="bookmark" title="mách bạn các quy tắc chơi xóc đĩa">mách bạn các quy tắc chơi xóc đĩa</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-05-17T09:28:43+00:00" >17 Tháng Năm, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_6285859b4f596_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_6285859b4f596" ><script>var block_td_uid_11_6285859b4f596 = new tdBlock(); block_td_uid_11_6285859b4f596.id = "td_uid_11_6285859b4f596"; block_td_uid_11_6285859b4f596.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_6285859b4f596_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_6285859b4f596_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_6285859b4f596.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_6285859b4f596.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_6285859b4f596.post_count = "3"; block_td_uid_11_6285859b4f596.found_posts = "25200"; block_td_uid_11_6285859b4f596.header_color = ""; block_td_uid_11_6285859b4f596.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_6285859b4f596.max_num_pages = "8400"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_6285859b4f596); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_6285859b4f596 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-doi-giay-the-thao-duoc-yeu-thich-nhat-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-doi-giay-the-thao-duoc-yeu-thich-nhat-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại">Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:52:11+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-gia-duoi-1-trieu-cuc-dep.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-gia-duoi-1-trieu-cuc-dep.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp">Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:59:37+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/canh-cao-nha-thau-lam-cham-cao-toc-ben-luc-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức – Long Thành"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức – Long Thành"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/canh-cao-nha-thau-lam-cham-cao-toc-ben-luc-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức – Long Thành">Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức –...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-13T17:52:49+00:00" >13 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_6285859b8094b_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_6285859b8094b" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://solotippen.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5132</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4209</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2860</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2344</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2262</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2179</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1747</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1660</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/chua-duoc-phan-loai">Chưa được phân loại<span class="td-cat-no">957</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://solotippen.com/"><img class="td-retina-data" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Tài khoản VIP, textlink giá rẻ<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://fabet.asia/" target="_blank" title = "nhà cái FABET">https://fabet.asia/</a> <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.com/five88" title="Link vào nhà cái Five88 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/five88</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/startup-trong-shark-tank-len-tieng-khi-bi-to-mao-danh-toi-ly-son.html" rel="bookmark" title="Startup trong Shark Tank lên tiếng khi bị tố mạo danh “tỏi Lý Sơn”"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Startup trong Shark Tank lên tiếng khi bị tố mạo danh “tỏi Lý Sơn”"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/startup-trong-shark-tank-len-tieng-khi-bi-to-mao-danh-toi-ly-son.html" rel="bookmark" title="Startup trong Shark Tank lên tiếng khi bị tố mạo danh “tỏi Lý Sơn”">Startup trong Shark Tank lên tiếng khi bị tố mạo danh...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-02T00:01:28+00:00" >2 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/van-phong-danh-cho-startup-kenh-dau-tu-moi-nam-2018.html" rel="bookmark" title="Văn phòng dành cho startup – kênh đầu tư mới năm 2018"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Văn phòng dành cho startup – kênh đầu tư mới năm 2018"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/van-phong-danh-cho-startup-kenh-dau-tu-moi-nam-2018.html" rel="bookmark" title="Văn phòng dành cho startup – kênh đầu tư mới năm 2018">Văn phòng dành cho startup – kênh đầu tư mới năm...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-07T01:42:07+00:00" >7 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6285859b88f84 --> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"clear-sky-d","today_icon_text":"clear sky","today_temp":[21.6,70.8],"today_humidity":36,"today_wind_speed":[6.7,4.2],"today_min":[17.2,63],"today_max":[24.3,75.8],"today_clouds":0,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1652976000,"day_temp":[13,56],"day_name":"T5","owm_day_index":1},{"timestamp":1653062400,"day_temp":[22,72],"day_name":"T6","owm_day_index":2},{"timestamp":1653148800,"day_temp":[29,85],"day_name":"T7","owm_day_index":3},{"timestamp":1653235200,"day_temp":[30,86],"day_name":"CN","owm_day_index":4},{"timestamp":1653321600,"day_temp":[18,64],"day_name":"T2","owm_day_index":5}],"api_key":"17aa0dd026f22e09f52ad000002991c6"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>