Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018

0
280

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.

</p> <p>Trong đó, cả nước có 1.918 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 13,48 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017 và có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,58 tỷ USD, bằng 87,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>4.551 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp gần 5,28 tỷ USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ 2017.</p> <p>Tính đến ngày 20/8/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,25 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Theo lĩnh vực đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 10,72 tỷ USD, chiếm 44% tổng vốn đầu tư đăng ký.</p> <p>Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,87 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư đăng ký.</p> <p>Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 7 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,16 tỷ USD, chiếm 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,47 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nhất với tổng số vốn đăng ký 5,93 tỷ USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 4,42 tỷ USD, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư. Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 2,17 tỷ USD chiếm 8,9% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Cũng theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng năm 2018, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 110,3 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 70,9% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 108,79 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu.</p> <p>Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 90,8 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 59,4% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 19,5 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 17,9 tỷ USD không kể dầu thô.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018&url=https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&via=%C4%90%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+uy+t%C3%ADn."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://solotippen.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://solotippen.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&media=https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ngo%E1%BA%A1i+r%C3%B3t+24+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam+8+th%C3%A1ng+2018%20-%20https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://solotippen.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://solotippen.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html" data-text="Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://solotippen.com/nha-dat/xuat-khau-rau-qua-van-du-day-voi-thi-truong-trung-quoc.html">Xuất khẩu rau quả: Vẫn “đu dây” với thị trường Trung Quốc</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://solotippen.com/nha-dat/viec-ramada-kahuna-la-thanh-vien-cua-wyndham-da-khang-dinh-vi-the-ho-tram-strip.html">“Việc Ramada Kahuna là thành viên của Wyndham đã khẳng định vị thế Hồ Tràm Strip”</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://solotippen.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy'/></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://solotippen.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-27T19:26:05+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-27T19:26:05+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://solotippen.com/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Đọc báo online, đọc báo uy tín."></span><meta itemprop="headline " content="Nhà đầu tư ngoại rót 24 tỷ USD vào kinh tế Việt Nam 8 tháng 2018"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_6338e5f700ae8_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_6338e5f700ae8" ><script>var block_td_uid_3_6338e5f700ae8 = new tdBlock(); block_td_uid_3_6338e5f700ae8.id = "td_uid_3_6338e5f700ae8"; block_td_uid_3_6338e5f700ae8.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_6338e5f700ae8_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_6338e5f700ae8_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":5886,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_6338e5f700ae8.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_6338e5f700ae8.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_6338e5f700ae8.post_count = "3"; block_td_uid_3_6338e5f700ae8.found_posts = "2359"; block_td_uid_3_6338e5f700ae8.header_color = ""; block_td_uid_3_6338e5f700ae8.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_6338e5f700ae8.max_num_pages = "787"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_6338e5f700ae8); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_6338e5f706e23" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_6338e5f700ae8" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_6338e5f706e2a" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_6338e5f700ae8" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_6338e5f700ae8 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/cong-ty-dia-oc-dai-phu-quy-khoan-dau-tu-sieu-loi-nhuan.html" rel="bookmark" title="Công ty Địa Ốc Đại Phú Quý – Khoản Đầu Tư Siêu Lợi Nhuận"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Công ty Địa Ốc Đại Phú Quý – Khoản Đầu Tư Siêu Lợi Nhuận"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/cong-ty-dia-oc-dai-phu-quy-khoan-dau-tu-sieu-loi-nhuan.html" rel="bookmark" title="Công ty Địa Ốc Đại Phú Quý – Khoản Đầu Tư Siêu Lợi Nhuận">Công ty Địa Ốc Đại Phú Quý – Khoản Đầu Tư Siêu Lợi Nhuận</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/trien-vong-thi-truong-bat-dong-san-cong-ty-dai-phu-quy-tai-ben-cat-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Triển vọng thị trường bất động sản Công ty Đại Phú Quý tại Bến Cát – Bình Dương"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Triển vọng thị trường bất động sản Công ty Đại Phú Quý tại Bến Cát – Bình Dương"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/trien-vong-thi-truong-bat-dong-san-cong-ty-dai-phu-quy-tai-ben-cat-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Triển vọng thị trường bất động sản Công ty Đại Phú Quý tại Bến Cát – Bình Dương">Triển vọng thị trường bất động sản Công ty Đại Phú Quý tại Bến Cát – Bình Dương</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/bds-dia-oc-dia-phu-quy-tai-binh-duong-don-dau-lan-song-dau-tu-moi.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Địa Phú Quý tại Bình Dương đón đầu làn sóng đầu tư mới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS Địa Ốc Địa Phú Quý tại Bình Dương đón đầu làn sóng đầu tư mới"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/bds-dia-oc-dia-phu-quy-tai-binh-duong-don-dau-lan-song-dau-tu-moi.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Địa Phú Quý tại Bình Dương đón đầu làn sóng đầu tư mới">BĐS Địa Ốc Địa Phú Quý tại Bình Dương đón đầu làn sóng đầu tư mới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_6338e5f700ae8" data-td_block_id="td_uid_3_6338e5f700ae8"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_6338e5f700ae8" data-td_block_id="td_uid_3_6338e5f700ae8"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nha-dau-tu-ngoai-rot-24-ty-usd-vao-kinh-te-viet-nam-8-thang-2018.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://solotippen.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='5886' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="e72713d7d3" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="224"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_6338e5f709565_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_6338e5f709565" ><script>var block_td_uid_7_6338e5f709565 = new tdBlock(); block_td_uid_7_6338e5f709565.id = "td_uid_7_6338e5f709565"; block_td_uid_7_6338e5f709565.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_6338e5f709565_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_6338e5f709565_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_6338e5f709565.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_6338e5f709565.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_6338e5f709565.post_count = "4"; block_td_uid_7_6338e5f709565.found_posts = "25829"; block_td_uid_7_6338e5f709565.header_color = ""; block_td_uid_7_6338e5f709565.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_6338e5f709565.max_num_pages = "6458"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_6338e5f709565); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_6338e5f709565 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/suc-khoe/tat-ca-ve-chat-chong-oxy-hoa-than-duoc-chong-viem-chong-ung-thu-bao-ve-gan.html" rel="bookmark" title="Tất cả về chất chống oxy hoá – “thần dược” chống viêm, chống ung thư, bảo vệ gan"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tất cả về chất chống oxy hoá – “thần dược” chống viêm, chống ung thư, bảo vệ gan"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/suc-khoe/tat-ca-ve-chat-chong-oxy-hoa-than-duoc-chong-viem-chong-ung-thu-bao-ve-gan.html" rel="bookmark" title="Tất cả về chất chống oxy hoá – “thần dược” chống viêm, chống ung thư, bảo vệ gan">Tất cả về chất chống oxy hoá – “thần dược” chống...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-03T16:20:42+00:00" >3 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/thoi-trang/hong-que-do-my-linh-ky-duyen-muoi-mat-gap-su-co-ho-henh-do-anh-den.html" rel="bookmark" title="Hồng Quế, Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên muối mặt gặp sự cố hớ hênh do ánh đèn"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hồng Quế, Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên muối mặt gặp sự cố hớ hênh do ánh đèn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/thoi-trang/hong-que-do-my-linh-ky-duyen-muoi-mat-gap-su-co-ho-henh-do-anh-den.html" rel="bookmark" title="Hồng Quế, Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên muối mặt gặp sự cố hớ hênh do ánh đèn">Hồng Quế, Đỗ Mỹ Linh, Kỳ Duyên muối mặt gặp sự...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-12-05T11:43:05+00:00" >5 Tháng Mười Hai, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/the-thao/lindelof-man-utd-khong-dang-phai-thua.html" rel="bookmark" title="Lindelof: “Man Utd không đáng phải thua”"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Lindelof: “Man Utd không đáng phải thua”"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/the-thao/lindelof-man-utd-khong-dang-phai-thua.html" rel="bookmark" title="Lindelof: “Man Utd không đáng phải thua”">Lindelof: “Man Utd không đáng phải thua”</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-23T04:04:29+00:00" >23 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/kinh-doanh/ap-dung-cong-nghe-trong-cham-soc-suc-khoe-gia-dinh.html" rel="bookmark" title="Áp dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe gia đình"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Áp dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe gia đình"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/kinh-doanh/ap-dung-cong-nghe-trong-cham-soc-suc-khoe-gia-dinh.html" rel="bookmark" title="Áp dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe gia đình">Áp dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe gia đình</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-04T11:10:10+00:00" >4 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_6338e5f709565" data-td_block_id="td_uid_7_6338e5f709565">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_6338e5f71372a_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_6338e5f71372a" ><script>var block_td_uid_8_6338e5f71372a = new tdBlock(); block_td_uid_8_6338e5f71372a.id = "td_uid_8_6338e5f71372a"; block_td_uid_8_6338e5f71372a.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_6338e5f71372a_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_6338e5f71372a_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_6338e5f71372a.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_6338e5f71372a.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_6338e5f71372a.post_count = "4"; block_td_uid_8_6338e5f71372a.found_posts = "25829"; block_td_uid_8_6338e5f71372a.header_color = ""; block_td_uid_8_6338e5f71372a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_6338e5f71372a.max_num_pages = "6458"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_6338e5f71372a); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_6338e5f71372a class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/oto-xemay/lo-dien-zotye-t900-nhai-range-rover-sport-gia-chi-tu-24-900-usd.html" rel="bookmark" title="Lộ diện Zotye T900 nhái Range Rover Sport, giá chỉ từ 24.900 USD"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lộ diện Zotye T900 nhái Range Rover Sport, giá chỉ từ 24.900 USD"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/oto-xemay" class="td-post-category">Ôtô- xe máy</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/oto-xemay/lo-dien-zotye-t900-nhai-range-rover-sport-gia-chi-tu-24-900-usd.html" rel="bookmark" title="Lộ diện Zotye T900 nhái Range Rover Sport, giá chỉ từ 24.900 USD">Lộ diện Zotye T900 nhái Range Rover Sport, giá chỉ từ...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/giai-tri/truong-giang-dua-nha-phuong-ve-que-gio-me-sau-hon-1-thang-dam-cuoi.html" rel="bookmark" title="Trường Giang đưa Nhã Phương về quê giỗ mẹ sau hơn 1 tháng đám cưới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Trường Giang đưa Nhã Phương về quê giỗ mẹ sau hơn 1 tháng đám cưới"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/giai-tri" class="td-post-category">Giải trí</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/giai-tri/truong-giang-dua-nha-phuong-ve-que-gio-me-sau-hon-1-thang-dam-cuoi.html" rel="bookmark" title="Trường Giang đưa Nhã Phương về quê giỗ mẹ sau hơn 1 tháng đám cưới">Trường Giang đưa Nhã Phương về quê giỗ mẹ sau hơn...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/phap-luat/chanh-van-phong-bo-cong-thuong-lam-tong-cuc-truong-tong-cuc-qltt.html" rel="bookmark" title="Chánh văn phòng Bộ Công Thương làm Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chánh văn phòng Bộ Công Thương làm Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/phap-luat/chanh-van-phong-bo-cong-thuong-lam-tong-cuc-truong-tong-cuc-qltt.html" rel="bookmark" title="Chánh văn phòng Bộ Công Thương làm Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT">Chánh văn phòng Bộ Công Thương làm Tổng cục trưởng Tổng...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/giai-quyet-bat-cap-ve-binh-dang-gioi-trong-luat-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="Giải quyết bất cập về bình đẳng giới trong luật như thế nào?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Giải quyết bất cập về bình đẳng giới trong luật như thế nào?"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/giai-quyet-bat-cap-ve-binh-dang-gioi-trong-luat-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="Giải quyết bất cập về bình đẳng giới trong luật như thế nào?">Giải quyết bất cập về bình đẳng giới trong luật như...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_6338e5f71372a" data-td_block_id="td_uid_8_6338e5f71372a"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_6338e5f71372a" data-td_block_id="td_uid_8_6338e5f71372a"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_6338e5f71cc81_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_6338e5f71cc81" ><script>var block_td_uid_10_6338e5f71cc81 = new tdBlock(); block_td_uid_10_6338e5f71cc81.id = "td_uid_10_6338e5f71cc81"; block_td_uid_10_6338e5f71cc81.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_6338e5f71cc81_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_6338e5f71cc81_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_6338e5f71cc81.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_6338e5f71cc81.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_6338e5f71cc81.post_count = "3"; block_td_uid_10_6338e5f71cc81.found_posts = "25829"; block_td_uid_10_6338e5f71cc81.header_color = ""; block_td_uid_10_6338e5f71cc81.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_6338e5f71cc81.max_num_pages = "8610"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_6338e5f71cc81); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_6338e5f71cc81 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/khong-phai-ai-cung-biet-dieu-nay-ve-thiet-bi-ve-sinh-chien-thang-hot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Không phải ai cũng biết điều này về thiết bị vệ sinh Chiến Thắng hot nhất hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/09/8a6cb64889bccceeebfe6a5f90f9613f-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/09/8a6cb64889bccceeebfe6a5f90f9613f-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/09/8a6cb64889bccceeebfe6a5f90f9613f-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Không phải ai cũng biết điều này về thiết bị vệ sinh Chiến Thắng hot nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/khong-phai-ai-cung-biet-dieu-nay-ve-thiet-bi-ve-sinh-chien-thang-hot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Không phải ai cũng biết điều này về thiết bị vệ sinh Chiến Thắng hot nhất hiện nay">Không phải ai cũng biết điều này về thiết bị vệ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-09-29T13:31:00+00:00" >29 Tháng Chín, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mua-tu-nau-com-cong-nghiep-quan-trong-nhat-la-dieu-gi.html" rel="bookmark" title="Mua tủ nấu cơm công nghiệp quan trọng nhất là điều gì"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/09/3f7e2f1e1eeeff1eb4311fb6adca3f40-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/09/3f7e2f1e1eeeff1eb4311fb6adca3f40-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/09/3f7e2f1e1eeeff1eb4311fb6adca3f40-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mua tủ nấu cơm công nghiệp quan trọng nhất là điều gì"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mua-tu-nau-com-cong-nghiep-quan-trong-nhat-la-dieu-gi.html" rel="bookmark" title="Mua tủ nấu cơm công nghiệp quan trọng nhất là điều gì">Mua tủ nấu cơm công nghiệp quan trọng nhất là điều...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-09-29T13:07:55+00:00" >29 Tháng Chín, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/cong-ty-inox-viet-nam-va-su-lua-chon-hoan-hao-danh-cho-ban.html" rel="bookmark" title="Công ty Inox Việt Nam và sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/09/3c17a89e70035cab0937df3d7a7564cf-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/09/3c17a89e70035cab0937df3d7a7564cf-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2022/09/3c17a89e70035cab0937df3d7a7564cf-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Công ty Inox Việt Nam và sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/cong-ty-inox-viet-nam-va-su-lua-chon-hoan-hao-danh-cho-ban.html" rel="bookmark" title="Công ty Inox Việt Nam và sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn">Công ty Inox Việt Nam và sự lựa chọn hoàn hảo...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-09-29T12:25:09+00:00" >29 Tháng Chín, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_6338e5f71e4b9_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_6338e5f71e4b9" ><script>var block_td_uid_11_6338e5f71e4b9 = new tdBlock(); block_td_uid_11_6338e5f71e4b9.id = "td_uid_11_6338e5f71e4b9"; block_td_uid_11_6338e5f71e4b9.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_6338e5f71e4b9_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_6338e5f71e4b9_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_6338e5f71e4b9.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_6338e5f71e4b9.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_6338e5f71e4b9.post_count = "3"; block_td_uid_11_6338e5f71e4b9.found_posts = "25829"; block_td_uid_11_6338e5f71e4b9.header_color = ""; block_td_uid_11_6338e5f71e4b9.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_6338e5f71e4b9.max_num_pages = "8610"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_6338e5f71e4b9); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_6338e5f71e4b9 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-doi-giay-the-thao-duoc-yeu-thich-nhat-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-doi-giay-the-thao-duoc-yeu-thich-nhat-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại">Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:52:11+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-gia-duoi-1-trieu-cuc-dep.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-gia-duoi-1-trieu-cuc-dep.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp">Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:59:37+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/canh-cao-nha-thau-lam-cham-cao-toc-ben-luc-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức – Long Thành"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức – Long Thành"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/canh-cao-nha-thau-lam-cham-cao-toc-ben-luc-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức – Long Thành">Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức –...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-13T17:52:49+00:00" >13 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_6338e5f7512cf_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_6338e5f7512cf" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://solotippen.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5133</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4212</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2864</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2360</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2263</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2180</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1748</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1666</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/chua-duoc-phan-loai">Chưa được phân loại<span class="td-cat-no">1560</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://solotippen.com/"><img class="td-retina-data" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Tài khoản VIP, textlink giá rẻ<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://linkw88dn.com" tag="link vào w88 mới nhất" rel="dofollow" title="link vào w88 mới nhất" target="blank">link vào w88 mới nhất</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/bo-cong-an-bo-so-ho-khau-tiet-kiem-1600-ty-dongnam.html" rel="bookmark" title="Bộ Công an: Bỏ sổ hộ khẩu tiết kiệm 1600 tỷ đồng/năm"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bộ Công an: Bỏ sổ hộ khẩu tiết kiệm 1600 tỷ đồng/năm"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/bo-cong-an-bo-so-ho-khau-tiet-kiem-1600-ty-dongnam.html" rel="bookmark" title="Bộ Công an: Bỏ sổ hộ khẩu tiết kiệm 1600 tỷ đồng/năm">Bộ Công an: Bỏ sổ hộ khẩu tiết kiệm 1600 tỷ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-17T12:53:09+00:00" >17 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/volkswagen-bi-phat-them-gan-1-ty-usd-vi-gian-lan-khi-thai.html" rel="bookmark" title="Volkswagen bị phạt thêm gần 1 tỷ USD vì gian lận khí thải"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Volkswagen bị phạt thêm gần 1 tỷ USD vì gian lận khí thải"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/volkswagen-bi-phat-them-gan-1-ty-usd-vi-gian-lan-khi-thai.html" rel="bookmark" title="Volkswagen bị phạt thêm gần 1 tỷ USD vì gian lận khí thải">Volkswagen bị phạt thêm gần 1 tỷ USD vì gian lận...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-16T04:58:57+00:00" >16 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6338e5f757cb8 --> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"mist-n","today_icon_text":"mist","today_temp":[15,59],"today_humidity":93,"today_wind_speed":[9.4,5.8],"today_min":[13.8,56.8],"today_max":[16.1,61],"today_clouds":100,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1664726400,"day_temp":[13,55],"day_name":"CN","owm_day_index":1},{"timestamp":1664812800,"day_temp":[12,54],"day_name":"T2","owm_day_index":2},{"timestamp":1664899200,"day_temp":[12,53],"day_name":"T3","owm_day_index":3},{"timestamp":1664985600,"day_temp":[12,54],"day_name":"T4","owm_day_index":4},{"timestamp":1665072000,"day_temp":[18,64],"day_name":"T5","owm_day_index":5}],"api_key":"d24d6df2a159679a31cf70400e87a26c"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>