Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc

0
428

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) với sự hỗ trợ của Viện Konrad – Adenauer Stiftung (KAS), sáng 26/9, đã tổ chức Chương trình Đối thoại Chính sách “Tăng năng suất lao động cho Việt Nam”, tại Hà Nội.

</p> <p>Theo PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP), tốc độ tăng trưởng bình quân năng suất lao động giai đoạn 2012-2017 đạt 5,3% một năm. Cao nhất vào năm 2015 với tốc độ 6,49%.</p> <p>Mặc dù duy trì được tốc độ tăng trưởng tương đối cao, nhưng năng suất lao động của Việt Nam vẫn ở mức thấp khi so sánh với năng suất lao động bình quân của các nhóm quốc gia phân chia theo thu nhập. </p> <p>Năm 2017, năng suất lao động của Việt Nam gấp 2 lần năng suất lao động trung bình của nhóm nước thu nhập thấp, bằng hơn 50% nhóm nước thu nhập trung bình thấp và bằng 18,3% nhóm các nước thu nhập trung bình cao.</p> <p>Xét theo nhóm ngành, trong giai đoạn 2008 – 2016, các ngành kinh tế vẫn duy trì năng suất lao động ở mức cao là ngành khai khoáng, sản xuất và phân phối điện, khí, nước nóng, hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bất động sản.</p> <p>Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có năng suất lao động chưa cao. Còn ngành nông lâm và thuỷ sản vẫn nằm trong số các ngành có mức năng suất lao động thấp nhất nền kinh tế.</p> <p>Nếu đem so sánh năng suất lao động của từng ngành với các nước trong khu vực Đông Bắc Á và ASEAN thì năm 2015, ba nhóm ngành công nghiệp, chế biến chế tạo; Xây dựng; Vận tải và kho bãi có năng suất lao động thấp nhất, xếp sau cả Campuchia.</p> <p>Năng suất lao động ở nhóm ngành Nông nghiệp; Bán buôn bán lẻ, điện nước, khí đốt chỉ cao hơn Campuchia và thấp nhất các nhóm nước còn lại.</p> <p>Điểm sáng duy nhất là Việt Nam có năng suất lao động cao hơn cả Hàn Quốc, Malaysia, Campuchia ở ba nhóm ngành gồm: Bất động sản và dịch vụ văn phòng; Khai mỏ và khai khoáng; Dịch vụ cộng đồng xã hội, cá nhân.</p> <div> <div><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/thumb_w/650/2018/9/26/screen-shot-2018-09-26-at-24233-pm-15379477747701688727424.png" alt="Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc - Ảnh 1." title="Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc - Ảnh 1." width="" height="" /></div> <div> <p>Năng suất lao động ở từng ngành so sánh với các nước.</p> </div> </div> <p>Theo quan điểm của PGS.TS. Nguyễn Đức Thành, hiệu ứng dịch chuyển vẫn có đóng góp lớn vào tăng trường năng suất lao động với hiệu ứng nội ngành. Hiệu ứng tương tác làm giảm tăng trưởng năng suất không nằm ngoài quy luật, vì việc dịch chuyển lao động nhanh từ ngành có năng suất lao động thấp lên cao làm giảm năng suất ở ngành có năng suất lao động cao. </p> <p>“Nếu Việt Nam có thể mở rộng thị trường quốc tế nhanh hơn nữa cho các ngành có năng suất lao động cao thị hiệu ứng này sẽ bớt ảnh hưởng, giống như trường hợp của Trung Quốc”, PGS.TS. Nguyễn Đức Thành nêu rõ.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fnang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=N%C4%83ng+su%E1%BA%A5t+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+ng%C3%A0nh+b%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+Vi%E1%BB%87t+Nam+cao+h%C6%A1n+c%E1%BA%A3+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c&url=https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fnang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc.html&via=%C4%90%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+uy+t%C3%ADn."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://solotippen.com/nha-dat/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://solotippen.com/nha-dat/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc.html&media=https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=N%C4%83ng+su%E1%BA%A5t+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+ng%C3%A0nh+b%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+Vi%E1%BB%87t+Nam+cao+h%C6%A1n+c%E1%BA%A3+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=N%C4%83ng+su%E1%BA%A5t+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+ng%C3%A0nh+b%E1%BA%A5t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%E1%BA%A3n+Vi%E1%BB%87t+Nam+cao+h%C6%A1n+c%E1%BA%A3+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c%20-%20https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fnang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://solotippen.com/nha-dat/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://solotippen.com/nha-dat/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc.html" data-text="Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://solotippen.com/nha-dat/adb-ha-du-bao-tang-truong-gdp-viet-nam-xuong-69.html">ADB hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam xuống 6,9%</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://solotippen.com/nha-dat/phien-ban-phantom-cai-tien-cua-rolls-royce-them-vach-ngan-rieng-tu.html">Phiên bản Phantom cải tiến của Rolls-Royce thêm vách ngăn riêng tư</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://solotippen.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://solotippen.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-25T09:01:53+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-25T09:01:53+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://solotippen.com/nha-dat/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Đọc báo online, đọc báo uy tín."></span><meta itemprop="headline " content="Năng suất lao động ngành bất động sản Việt Nam cao hơn cả Hàn Quốc"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_608094659f7c0_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_608094659f7c0" ><script>var block_td_uid_3_608094659f7c0 = new tdBlock(); block_td_uid_3_608094659f7c0.id = "td_uid_3_608094659f7c0"; block_td_uid_3_608094659f7c0.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_608094659f7c0_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_608094659f7c0_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":11966,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_608094659f7c0.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_608094659f7c0.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_608094659f7c0.post_count = "3"; block_td_uid_3_608094659f7c0.found_posts = "2340"; block_td_uid_3_608094659f7c0.header_color = ""; block_td_uid_3_608094659f7c0.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_608094659f7c0.max_num_pages = "780"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_608094659f7c0); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_6080946602486" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_608094659f7c0" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_6080946602495" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_608094659f7c0" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_608094659f7c0 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/cong-ty-long-phat-lien-tiep-vap-phai-nhung-tin-don-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Công ty Long Phát liên tiếp vấp phải những tin đồn lừa đảo thời gian qua"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Công ty Long Phát liên tiếp vấp phải những tin đồn lừa đảo thời gian qua"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/cong-ty-long-phat-lien-tiep-vap-phai-nhung-tin-don-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Công ty Long Phát liên tiếp vấp phải những tin đồn lừa đảo thời gian qua">Công ty Long Phát liên tiếp vấp phải những tin đồn lừa đảo thời gian qua</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/chat-dut-duong-day-lua-dao-cua-gan-400-ty-dong-cong-ty-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Chặt đứt đường dây lừa đảo của gần 400 tỷ đồng Công ty Địa Ốc Long Phát"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chặt đứt đường dây lừa đảo của gần 400 tỷ đồng Công ty Địa Ốc Long Phát"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/chat-dut-duong-day-lua-dao-cua-gan-400-ty-dong-cong-ty-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Chặt đứt đường dây lừa đảo của gần 400 tỷ đồng Công ty Địa Ốc Long Phát">Chặt đứt đường dây lừa đảo của gần 400 tỷ đồng Công ty Địa Ốc Long Phát</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/vach-tran-thong-tin-khach-hang-to-dia-oc-long-phat-lua-dao.html" rel="bookmark" title="Vạch trần thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát lừa đảo"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vạch trần thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát lừa đảo"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/vach-tran-thong-tin-khach-hang-to-dia-oc-long-phat-lua-dao.html" rel="bookmark" title="Vạch trần thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát lừa đảo">Vạch trần thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát lừa đảo</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_608094659f7c0" data-td_block_id="td_uid_3_608094659f7c0"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_608094659f7c0" data-td_block_id="td_uid_3_608094659f7c0"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nang-suat-lao-dong-nganh-bat-dong-san-viet-nam-cao-hon-ca-han-quoc.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="https://solotippen.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='11966' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="078d4df17a" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="37"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_608094660596a_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_608094660596a" ><script>var block_td_uid_7_608094660596a = new tdBlock(); block_td_uid_7_608094660596a.id = "td_uid_7_608094660596a"; block_td_uid_7_608094660596a.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_608094660596a_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_608094660596a_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_608094660596a.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_608094660596a.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_608094660596a.post_count = "4"; block_td_uid_7_608094660596a.found_posts = "25063"; block_td_uid_7_608094660596a.header_color = ""; block_td_uid_7_608094660596a.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_608094660596a.max_num_pages = "6266"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_608094660596a); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_608094660596a class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/the-thao/nong-man-utd-tinh-gay-soc-voi-nguoi-thua-chelsea.html" rel="bookmark" title="Nóng: Man Utd tính gây sốc với người thừa Chelsea"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Nóng: Man Utd tính gây sốc với người thừa Chelsea"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/the-thao/nong-man-utd-tinh-gay-soc-voi-nguoi-thua-chelsea.html" rel="bookmark" title="Nóng: Man Utd tính gây sốc với người thừa Chelsea">Nóng: Man Utd tính gây sốc với người thừa Chelsea</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-25T08:57:50+00:00" >25 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/kinh-doanh/tiem-nang-dau-tu-bat-dong-san-australia-cho-nha-dau-tu-viet.html" rel="bookmark" title="Tiềm năng đầu tư bất động sản Australia cho nhà đầu tư Việt"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tiềm năng đầu tư bất động sản Australia cho nhà đầu tư Việt"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/kinh-doanh/tiem-nang-dau-tu-bat-dong-san-australia-cho-nha-dau-tu-viet.html" rel="bookmark" title="Tiềm năng đầu tư bất động sản Australia cho nhà đầu tư Việt">Tiềm năng đầu tư bất động sản Australia cho nhà đầu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-25T10:45:01+00:00" >25 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/oto-xemay/so-giao-thong-ly-giai-ve-thong-tin-buyt-hai-tang-thoang-noc-vang-khach.html" rel="bookmark" title="Sở Giao thông lý giải về thông tin buýt hai tầng thoáng nóc vắng khách?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Sở Giao thông lý giải về thông tin buýt hai tầng thoáng nóc vắng khách?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/oto-xemay/so-giao-thong-ly-giai-ve-thong-tin-buyt-hai-tang-thoang-noc-vang-khach.html" rel="bookmark" title="Sở Giao thông lý giải về thông tin buýt hai tầng thoáng nóc vắng khách?">Sở Giao thông lý giải về thông tin buýt hai tầng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-29T02:21:24+00:00" >29 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/the-thao/torreira-chi-gioi-thoi-a-xin-loi-phai-noi-la-cau-ay-qua-hay.html" rel="bookmark" title="“Torreira chỉ giỏi thôi à? Xin lỗi, phải nói là cậu ấy quá hay”"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="“Torreira chỉ giỏi thôi à? Xin lỗi, phải nói là cậu ấy quá hay”"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/the-thao/torreira-chi-gioi-thoi-a-xin-loi-phai-noi-la-cau-ay-qua-hay.html" rel="bookmark" title="“Torreira chỉ giỏi thôi à? Xin lỗi, phải nói là cậu ấy quá hay”">“Torreira chỉ giỏi thôi à? Xin lỗi, phải nói là cậu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-23T12:02:00+00:00" >23 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_608094660596a" data-td_block_id="td_uid_7_608094660596a">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_6080946620a0f_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_6080946620a0f" ><script>var block_td_uid_8_6080946620a0f = new tdBlock(); block_td_uid_8_6080946620a0f.id = "td_uid_8_6080946620a0f"; block_td_uid_8_6080946620a0f.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_6080946620a0f_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_6080946620a0f_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_6080946620a0f.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_6080946620a0f.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_6080946620a0f.post_count = "4"; block_td_uid_8_6080946620a0f.found_posts = "25063"; block_td_uid_8_6080946620a0f.header_color = ""; block_td_uid_8_6080946620a0f.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_6080946620a0f.max_num_pages = "6266"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_6080946620a0f); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_6080946620a0f class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/tranh-tu-duy-cu-lac-hau-khi-quy-hoach-du-an-cang-lien-chieu.html" rel="bookmark" title="“Tránh tư duy cũ, lạc hậu khi quy hoạch dự án cảng Liên Chiểu”"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="“Tránh tư duy cũ, lạc hậu khi quy hoạch dự án cảng Liên Chiểu”"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/tranh-tu-duy-cu-lac-hau-khi-quy-hoach-du-an-cang-lien-chieu.html" rel="bookmark" title="“Tránh tư duy cũ, lạc hậu khi quy hoạch dự án cảng Liên Chiểu”">“Tránh tư duy cũ, lạc hậu khi quy hoạch dự án...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/suc-khoe/cacao-vi-thuoc-chong-oxy-hoa.html" rel="bookmark" title="Cacao: Vị thuốc chống oxy hóa"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Cacao: Vị thuốc chống oxy hóa"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/suc-khoe/cacao-vi-thuoc-chong-oxy-hoa.html" rel="bookmark" title="Cacao: Vị thuốc chống oxy hóa">Cacao: Vị thuốc chống oxy hóa</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/giai-tri/lam-khanh-chi-khoc-vi-650-khach-di-350-phong-bi-sao-viet-khac-thi-sao.html" rel="bookmark" title="Lâm Khánh Chi “khóc” vì 650 khách đi 350 phong bì, sao Việt khác thì sao?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lâm Khánh Chi “khóc” vì 650 khách đi 350 phong bì, sao Việt khác thì sao?"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/giai-tri" class="td-post-category">Giải trí</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/giai-tri/lam-khanh-chi-khoc-vi-650-khach-di-350-phong-bi-sao-viet-khac-thi-sao.html" rel="bookmark" title="Lâm Khánh Chi “khóc” vì 650 khách đi 350 phong bì, sao Việt khác thì sao?">Lâm Khánh Chi “khóc” vì 650 khách đi 350 phong bì,...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/suc-khoe/goi-y-bua-sang-day-du-dinh-duong-voi-su-ket-hop-cua-cac-loai-trai-cay.html" rel="bookmark" title="Gợi ý bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng với sự kết hợp của các loại trái cây"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Gợi ý bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng với sự kết hợp của các loại trái cây"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/suc-khoe/goi-y-bua-sang-day-du-dinh-duong-voi-su-ket-hop-cua-cac-loai-trai-cay.html" rel="bookmark" title="Gợi ý bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng với sự kết hợp của các loại trái cây">Gợi ý bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng với sự kết...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_6080946620a0f" data-td_block_id="td_uid_8_6080946620a0f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_6080946620a0f" data-td_block_id="td_uid_8_6080946620a0f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_608094663bee4_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_608094663bee4" ><script>var block_td_uid_10_608094663bee4 = new tdBlock(); block_td_uid_10_608094663bee4.id = "td_uid_10_608094663bee4"; block_td_uid_10_608094663bee4.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_608094663bee4_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_608094663bee4_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_608094663bee4.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_608094663bee4.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_608094663bee4.post_count = "3"; block_td_uid_10_608094663bee4.found_posts = "25063"; block_td_uid_10_608094663bee4.header_color = ""; block_td_uid_10_608094663bee4.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_608094663bee4.max_num_pages = "8355"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_608094663bee4); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_608094663bee4 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/bi-quyet-cho-ban-soi-cau-lo-bach-trung.html" rel="bookmark" title="Bí quyết cho bạn soi cầu lô bách trúng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2021/04/bd6f596938042abac8f93ab99ff74fb4-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2021/04/bd6f596938042abac8f93ab99ff74fb4-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2021/04/bd6f596938042abac8f93ab99ff74fb4-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bí quyết cho bạn soi cầu lô bách trúng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/bi-quyet-cho-ban-soi-cau-lo-bach-trung.html" rel="bookmark" title="Bí quyết cho bạn soi cầu lô bách trúng">Bí quyết cho bạn soi cầu lô bách trúng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-04-19T17:41:58+00:00" >19 Tháng Tư, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/phi-quan-li-khi-su-dung-dich-vu-cho-thue-van-phong-ao-duoc-goi-la-gi.html" rel="bookmark" title="Phí quản lí khi sử dụng dịch vụ cho thuê văn phòng ảo được gọi là gì?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2021/04/03473951d60053d99d7e3b6766002b65-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2021/04/03473951d60053d99d7e3b6766002b65-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2021/04/03473951d60053d99d7e3b6766002b65-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Phí quản lí khi sử dụng dịch vụ cho thuê văn phòng ảo được gọi là gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/phi-quan-li-khi-su-dung-dich-vu-cho-thue-van-phong-ao-duoc-goi-la-gi.html" rel="bookmark" title="Phí quản lí khi sử dụng dịch vụ cho thuê văn phòng ảo được gọi là gì?">Phí quản lí khi sử dụng dịch vụ cho thuê văn...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-04-18T18:28:37+00:00" >18 Tháng Tư, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-quy-trinh-quan-ly-ban-hang-bang-ma-vach.html" rel="bookmark" title="Bật mí quy trình quản lý bán hàng bằng mã vạch"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2021/04/f69707663a864db1ab9de618b2fd030e-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2021/04/f69707663a864db1ab9de618b2fd030e-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2021/04/f69707663a864db1ab9de618b2fd030e-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2021/04/f69707663a864db1ab9de618b2fd030e-829x580.png 829w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bật mí quy trình quản lý bán hàng bằng mã vạch"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/bat-mi-quy-trinh-quan-ly-ban-hang-bang-ma-vach.html" rel="bookmark" title="Bật mí quy trình quản lý bán hàng bằng mã vạch">Bật mí quy trình quản lý bán hàng bằng mã vạch</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-04-18T18:09:36+00:00" >18 Tháng Tư, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_608094663fce0_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_608094663fce0" ><script>var block_td_uid_11_608094663fce0 = new tdBlock(); block_td_uid_11_608094663fce0.id = "td_uid_11_608094663fce0"; block_td_uid_11_608094663fce0.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_608094663fce0_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_608094663fce0_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_608094663fce0.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_608094663fce0.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_608094663fce0.post_count = "3"; block_td_uid_11_608094663fce0.found_posts = "25063"; block_td_uid_11_608094663fce0.header_color = ""; block_td_uid_11_608094663fce0.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_608094663fce0.max_num_pages = "8355"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_608094663fce0); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_608094663fce0 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-doi-giay-the-thao-duoc-yeu-thich-nhat-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-doi-giay-the-thao-duoc-yeu-thich-nhat-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại">Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:52:11+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/the-thao/soi-keo-chinh-xac-voi-ty-le-keo-tot-nhat-tai-goodball.html" rel="bookmark" title="Soi kèo chính xác với tỷ lệ kèo tốt nhất tại GoodBall"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/soi-keo-chinh-xac-voi-ty-le-keo-tot-nhat-tai-goodball-1595819113-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/soi-keo-chinh-xac-voi-ty-le-keo-tot-nhat-tai-goodball-1595819113-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/soi-keo-chinh-xac-voi-ty-le-keo-tot-nhat-tai-goodball-1595819113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Trang web soi kèo nhà cái chính xác GoodBall.com và website xem bóng đá HD BDTT.tv nơi trao cho bạn những tiện ích về thông tin bóng đá, cung cấp nguồn dữ liệu dồi dào uy tín về thể thao như kết quả trận đấu, tỷ số bóng đá online, lịch thi đấu bóng đá, dự đoán bóng đá, soi kèo nhà cái, bình luận bóng đá, kèo tỷ số bóng đá hôm nay. " title="Soi kèo chính xác với tỷ lệ kèo tốt nhất tại GoodBall"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/the-thao/soi-keo-chinh-xac-voi-ty-le-keo-tot-nhat-tai-goodball.html" rel="bookmark" title="Soi kèo chính xác với tỷ lệ kèo tốt nhất tại GoodBall">Soi kèo chính xác với tỷ lệ kèo tốt nhất tại...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-17T12:52:16+00:00" >17 Tháng Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-gia-duoi-1-trieu-cuc-dep.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-gia-duoi-1-trieu-cuc-dep.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp">Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:59:37+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_60809466ced7a_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_60809466ced7a" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://solotippen.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5134</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4203</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2860</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2341</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2262</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2179</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1747</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1657</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/chua-duoc-phan-loai">Chưa được phân loại<span class="td-cat-no">832</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://solotippen.com/"><img class="td-retina-data" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Tài khoản VIP, textlink giá rẻ<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://trandau.net/video-clip-tran-dau/" target="_blank" title = "Video clip bóng đá">https://trandau.net/video-clip-tran-dau/</a> <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.com/five88" title="Link vào nhà cái Five88 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/five88</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , <a href="https://truoctran.com/" target="_blank" title = "Truoctran">https://truoctran.com/</a> </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/vib-bao-lai-tren-1-700-ty-dong-sau-9-thang.html" rel="bookmark" title="VIB báo lãi trên 1.700 tỷ đồng sau 9 tháng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="VIB báo lãi trên 1.700 tỷ đồng sau 9 tháng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/vib-bao-lai-tren-1-700-ty-dong-sau-9-thang.html" rel="bookmark" title="VIB báo lãi trên 1.700 tỷ đồng sau 9 tháng">VIB báo lãi trên 1.700 tỷ đồng sau 9 tháng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-18T11:07:43+00:00" >18 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/quang-ninh-sap-co-them-khu-do-thi-ngan-ty-tai-ha-long.html" rel="bookmark" title="Quảng Ninh sắp có thêm khu đô thị ngàn tỷ tại Hạ Long"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Quảng Ninh sắp có thêm khu đô thị ngàn tỷ tại Hạ Long"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/quang-ninh-sap-co-them-khu-do-thi-ngan-ty-tai-ha-long.html" rel="bookmark" title="Quảng Ninh sắp có thêm khu đô thị ngàn tỷ tại Hạ Long">Quảng Ninh sắp có thêm khu đô thị ngàn tỷ tại...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-26T07:40:40+00:00" >26 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 60809466ed522 --> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.8.16'></script> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.16'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"rain-d","today_icon_text":"light rain","today_temp":[14.3,57.7],"today_humidity":72,"today_wind_speed":[5.1,3.2],"today_min":[12.2,54],"today_max":[16,60.8],"today_clouds":75,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1619107200,"day_temp":[7,44],"day_name":"T5","owm_day_index":1},{"timestamp":1619193600,"day_temp":[11,52],"day_name":"T6","owm_day_index":2},{"timestamp":1619280000,"day_temp":[15,59],"day_name":"T7","owm_day_index":3},{"timestamp":1619366400,"day_temp":[11,52],"day_name":"CN","owm_day_index":4},{"timestamp":1619452800,"day_temp":[11,53],"day_name":"T2","owm_day_index":5}],"api_key":"f166e0697a8541984a1c4dce5221f592"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>