Doanh nghiệp Nhà nước chiếm nguồn vốn lớn, chủ yếu là vốn vay

0
267

Theo báo cáo tại buổi Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 diễn ra ngày 19/9, mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn trong tổng số doanh nghiệp, chỉ với 0,5% nhưng nguồn vốn của khu vực doanh nghiệp Nhà nước chiếm tới 28,4% tổng nguồn vốn toàn bộ khu vực doanh nghiệp, cao hơn nguồn vốn của khu vực FDI.

</p> <p>Trong khi đó, các doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tới 53,3% tổng nguồn vốn, nhưng số lượng các doanh nghiệp loại hình này chiếm tới 96,7% tổng số doanh nghiệp.<br /> </p> <p>Dù chiếm tỷ trọng lớn nhưng cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp Nhà nước chủ yếu là vốn vay. Vốn chủ sở hữu của khu vực doanh nghiệp Nhà nước so với tổng nguồn vốn chỉ chiếm khoảng 23,2%, trong khi tỉ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 30,7% và khu vực doanh nghiệp FDI là gần 40%.</p> <p>Hiệu suất sinh lời của khu vực doanh nghiệp Nhà nước cũng không cao so với quy mô vốn. Cụ thể, hiệu suất sinh lời trên tài sản năm 2016 của doanh nghiệp Nhà nước đạt 2,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 1,4%. Cao nhất là khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài FDI có hiệu suất sinh lời lên đến 6,9%.<br /> </p> <p>Xét về hiệu suất sinh lời trên doanh thu, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Nhà nước là hai loại hình doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2016 đạt khá cao với 6,7% và 6,6%. Các doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ suất sinh lời trên doanh thu đạt thấp nhất với 1,9%.</p> <p>Về mức thuế và các khoản đã nộp ngân sách của các doanh nghiệp, thì khu vực doanh nghiệp Nhà nước dẫn đầu với trung bình 104 tỷ đồng/doanh nghiệp, cao hơn rất nhiều so với doanh nghiệp FDI là 18 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước là 1 tỷ đồng/doanh nghiệp.</p> <p>Cũng theo báo cáo này, dù khu vực FDI đóng góp vào ngân sách còn thấp, trung bình chỉ bằng 17% so với một doanh nghiệp Nhà nước, tuy nhiên, đây lại là khu vực tuyển dụng lao động nhiều nhất và liên tục tăng trong khoảng thời gian từ năm 2012-2017.</p> <p>Tại thời điểm đầu 2017, số lượng doanh nghiệp Nhà nước giảm 18,4% và lao động giảm tới 23,1% so với thời điểm đầu năm 2012. Bình quân giai đoạn 2012-2017, mỗi năm doanh nghiệp Nhà nước giảm 4% về số doanh nghiệp và 5,1% về số lao động.</p> <p>Trong khi đó, đầu năm 2017, số doanh nghiệp FDI tăng tới 54% và lao động trong khu vực này tăng tới 62,8% so với đầu năm 2012. Bình quân trong giai đoạn 2012-2017, số doanh nghiệp FDI tăng tăng 9% và lao động tăng 10,2%, cao hơn 2 lần so với doanh nghiệp Nhà nước.</p> <p>Số doanh nghiệp ngoài nhà nước tại thời điểm đầu năm 2017 tăng 52,3% và lao động tăng 27,9%. Bình quân năm giai đoạn 2012-2017 số doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 8,8% và lao động tăng 5%.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+chi%E1%BA%BFm+ngu%E1%BB%93n+v%E1%BB%91n+l%E1%BB%9Bn%2C+ch%E1%BB%A7+y%E1%BA%BFu+l%C3%A0+v%E1%BB%91n+vay&url=https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html&via=%C4%90%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+uy+t%C3%ADn."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://solotippen.com/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://solotippen.com/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html&media=https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+chi%E1%BA%BFm+ngu%E1%BB%93n+v%E1%BB%91n+l%E1%BB%9Bn%2C+ch%E1%BB%A7+y%E1%BA%BFu+l%C3%A0+v%E1%BB%91n+vay" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Nh%C3%A0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+chi%E1%BA%BFm+ngu%E1%BB%93n+v%E1%BB%91n+l%E1%BB%9Bn%2C+ch%E1%BB%A7+y%E1%BA%BFu+l%C3%A0+v%E1%BB%91n+vay%20-%20https%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://solotippen.com/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://solotippen.com/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html" data-text="Doanh nghiệp Nhà nước chiếm nguồn vốn lớn, chủ yếu là vốn vay" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://solotippen.com/nha-dat/co-phieu-asa-bi-tam-ngung-giao-dich-de-bao-ve-quyen-loi-nha-dau-tu.html">Cổ phiếu ASA bị tạm ngừng giao dịch để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://solotippen.com/nha-dat/nhan-dinh-chung-khoan-ngay-209-co-hoi-chinh-phuc-moc-1-000-diem.html">Nhận định chứng khoán ngày 20/9: Cơ hội chinh phục mốc 1.000 điểm</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://solotippen.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy'/></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://solotippen.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-18T17:14:40+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-18T17:14:40+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://solotippen.com/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Đọc báo online, đọc báo uy tín."></span><meta itemprop="headline " content="Doanh nghiệp Nhà nước chiếm nguồn vốn lớn, chủ yếu là vốn vay"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_62bf4b37c9240_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_62bf4b37c9240" ><script>var block_td_uid_3_62bf4b37c9240 = new tdBlock(); block_td_uid_3_62bf4b37c9240.id = "td_uid_3_62bf4b37c9240"; block_td_uid_3_62bf4b37c9240.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_62bf4b37c9240_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_62bf4b37c9240_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":9322,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_62bf4b37c9240.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_62bf4b37c9240.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_62bf4b37c9240.post_count = "3"; block_td_uid_3_62bf4b37c9240.found_posts = "2348"; block_td_uid_3_62bf4b37c9240.header_color = ""; block_td_uid_3_62bf4b37c9240.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_62bf4b37c9240.max_num_pages = "783"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_62bf4b37c9240); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_62bf4b37cc43d" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_62bf4b37c9240" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_62bf4b37cc441" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_62bf4b37c9240" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_62bf4b37c9240 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/gioi-dau-tu-am-tham-ve-bau-bang-binh-duong-san-bds-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Giới đầu tư âm thầm về Bầu Bàng, Bình Dương “Săn” BĐS Địa Ốc Đại An Lộc"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Giới đầu tư âm thầm về Bầu Bàng, Bình Dương “Săn” BĐS Địa Ốc Đại An Lộc"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/gioi-dau-tu-am-tham-ve-bau-bang-binh-duong-san-bds-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Giới đầu tư âm thầm về Bầu Bàng, Bình Dương “Săn” BĐS Địa Ốc Đại An Lộc">Giới đầu tư âm thầm về Bầu Bàng, Bình Dương “Săn” BĐS Địa Ốc Đại An Lộc</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/nhung-tam-diem-moi-cua-cong-ty-dai-an-loc-nam-tai-thu-phu-cong-nghiep-bau-bang.html" rel="bookmark" title="Những tâm điểm mới của Công ty Đại An Lộc nằm tại thủ phủ công nghiệp Bàu Bàng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những tâm điểm mới của Công ty Đại An Lộc nằm tại thủ phủ công nghiệp Bàu Bàng"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/nhung-tam-diem-moi-cua-cong-ty-dai-an-loc-nam-tai-thu-phu-cong-nghiep-bau-bang.html" rel="bookmark" title="Những tâm điểm mới của Công ty Đại An Lộc nằm tại thủ phủ công nghiệp Bàu Bàng">Những tâm điểm mới của Công ty Đại An Lộc nằm tại thủ phủ công nghiệp Bàu Bàng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-tam-diem-dau-tu-moi-cua-thi-truong-nha-dat-binh-duong.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng – Tâm điểm đầu tư mới của thị trường nhà đất Bình Dương"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng – Tâm điểm đầu tư mới của thị trường nhà đất Bình Dương"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-tam-diem-dau-tu-moi-cua-thi-truong-nha-dat-binh-duong.html" rel="bookmark" title="BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng – Tâm điểm đầu tư mới của thị trường nhà đất Bình Dương">BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng – Tâm điểm đầu tư mới của thị trường nhà đất Bình Dương</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_62bf4b37c9240" data-td_block_id="td_uid_3_62bf4b37c9240"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_62bf4b37c9240" data-td_block_id="td_uid_3_62bf4b37c9240"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/doanh-nghiep-nha-nuoc-chiem-nguon-von-lon-chu-yeu-la-von-vay.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://solotippen.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='9322' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="12899f5293" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="244"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_62bf4b37ce92f_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_62bf4b37ce92f" ><script>var block_td_uid_7_62bf4b37ce92f = new tdBlock(); block_td_uid_7_62bf4b37ce92f.id = "td_uid_7_62bf4b37ce92f"; block_td_uid_7_62bf4b37ce92f.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_62bf4b37ce92f_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_62bf4b37ce92f_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_62bf4b37ce92f.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_62bf4b37ce92f.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_62bf4b37ce92f.post_count = "4"; block_td_uid_7_62bf4b37ce92f.found_posts = "25300"; block_td_uid_7_62bf4b37ce92f.header_color = ""; block_td_uid_7_62bf4b37ce92f.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_62bf4b37ce92f.max_num_pages = "6325"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_62bf4b37ce92f); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_62bf4b37ce92f class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/kinh-doanh/vietinbank-tuyen-dung-gan-150-thuc-tap-vien-nam-2018.html" rel="bookmark" title="VietinBank tuyển dụng gần 150 thực tập viên năm 2018"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="VietinBank tuyển dụng gần 150 thực tập viên năm 2018"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/kinh-doanh/vietinbank-tuyen-dung-gan-150-thuc-tap-vien-nam-2018.html" rel="bookmark" title="VietinBank tuyển dụng gần 150 thực tập viên năm 2018">VietinBank tuyển dụng gần 150 thực tập viên năm 2018</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-24T07:48:57+00:00" >24 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/suc-khoe/ve-sinh-rang-mieng-sach-se-ban-se-giam-nguy-co-mac-cac-benh-nguy-hiem.html" rel="bookmark" title="Vệ sinh răng miệng sạch sẽ, bạn sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Vệ sinh răng miệng sạch sẽ, bạn sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/suc-khoe/ve-sinh-rang-mieng-sach-se-ban-se-giam-nguy-co-mac-cac-benh-nguy-hiem.html" rel="bookmark" title="Vệ sinh răng miệng sạch sẽ, bạn sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm">Vệ sinh răng miệng sạch sẽ, bạn sẽ giảm nguy cơ...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-12T13:18:27+00:00" >12 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/the-thao/nhan-dinh-leicester-vs-west-ham-23h30-ngay-2710-premier-league-201819.html" rel="bookmark" title="Nhận định Leicester vs West Ham 23h30 ngày 27/10 (Premier League 2018/19)"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Nhận định Leicester vs West Ham 23h30 ngày 27/10 (Premier League 2018/19)"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/the-thao/nhan-dinh-leicester-vs-west-ham-23h30-ngay-2710-premier-league-201819.html" rel="bookmark" title="Nhận định Leicester vs West Ham 23h30 ngày 27/10 (Premier League 2018/19)">Nhận định Leicester vs West Ham 23h30 ngày 27/10 (Premier League...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-26T11:21:28+00:00" >26 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/the-thao/nguoi-thai-co-su-phuc-vu-cua-3-cai-ten-khung-o-aff-cup-2018.html" rel="bookmark" title="Người Thái có sự phục vụ của 3 cái tên khủng ở AFF Cup 2018"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Người Thái có sự phục vụ của 3 cái tên khủng ở AFF Cup 2018"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/the-thao/nguoi-thai-co-su-phuc-vu-cua-3-cai-ten-khung-o-aff-cup-2018.html" rel="bookmark" title="Người Thái có sự phục vụ của 3 cái tên khủng ở AFF Cup 2018">Người Thái có sự phục vụ của 3 cái tên khủng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-27T10:04:47+00:00" >27 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_62bf4b37ce92f" data-td_block_id="td_uid_7_62bf4b37ce92f">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_62bf4b37d7f5e_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_62bf4b37d7f5e" ><script>var block_td_uid_8_62bf4b37d7f5e = new tdBlock(); block_td_uid_8_62bf4b37d7f5e.id = "td_uid_8_62bf4b37d7f5e"; block_td_uid_8_62bf4b37d7f5e.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_62bf4b37d7f5e_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_62bf4b37d7f5e_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_62bf4b37d7f5e.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_62bf4b37d7f5e.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_62bf4b37d7f5e.post_count = "4"; block_td_uid_8_62bf4b37d7f5e.found_posts = "25300"; block_td_uid_8_62bf4b37d7f5e.header_color = ""; block_td_uid_8_62bf4b37d7f5e.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_62bf4b37d7f5e.max_num_pages = "6325"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_62bf4b37d7f5e); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_62bf4b37d7f5e class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/kinh-doanh/nha-thuoc-ban-thuoc-khong-theo-toa-se-bi-thu-hoi-giay-chung-nhan-kinh-doanh.html" rel="bookmark" title="Nhà thuốc bán thuốc không theo toa sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhà thuốc bán thuốc không theo toa sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/kinh-doanh/nha-thuoc-ban-thuoc-khong-theo-toa-se-bi-thu-hoi-giay-chung-nhan-kinh-doanh.html" rel="bookmark" title="Nhà thuốc bán thuốc không theo toa sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh">Nhà thuốc bán thuốc không theo toa sẽ bị thu hồi...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/suc-khoe/vo-suyt-mat-luon-chong-vao-tay-chi-khach-xinh-dep.html" rel="bookmark" title="Vợ suýt mất luôn chồng vào tay chị khách xinh đẹp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Vợ suýt mất luôn chồng vào tay chị khách xinh đẹp"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/suc-khoe/vo-suyt-mat-luon-chong-vao-tay-chi-khach-xinh-dep.html" rel="bookmark" title="Vợ suýt mất luôn chồng vào tay chị khách xinh đẹp">Vợ suýt mất luôn chồng vào tay chị khách xinh đẹp</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-se-khong-giu-mai-the-phong-ngu-trong-cuoc-chien-thuong-mai-voi-my.html" rel="bookmark" title="“Trung Quốc sẽ không giữ mãi thế phòng ngự trong cuộc chiến thương mại với Mỹ”"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="“Trung Quốc sẽ không giữ mãi thế phòng ngự trong cuộc chiến thương mại với Mỹ”"/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-se-khong-giu-mai-the-phong-ngu-trong-cuoc-chien-thuong-mai-voi-my.html" rel="bookmark" title="“Trung Quốc sẽ không giữ mãi thế phòng ngự trong cuộc chiến thương mại với Mỹ”">“Trung Quốc sẽ không giữ mãi thế phòng ngự trong cuộc...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/tin-mibet-solskjaer-gay-soc-so-huu-thuong-vu-cuu-sao.html" rel="bookmark" title="Tin Mibet: Solskjaer gây sốc sở hữu thương vụ cựu sao"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_218x150.png" alt=""/></a></div> <a href="https://solotippen.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/tin-mibet-solskjaer-gay-soc-so-huu-thuong-vu-cuu-sao.html" rel="bookmark" title="Tin Mibet: Solskjaer gây sốc sở hữu thương vụ cựu sao">Tin Mibet: Solskjaer gây sốc sở hữu thương vụ cựu sao</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_62bf4b37d7f5e" data-td_block_id="td_uid_8_62bf4b37d7f5e"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_62bf4b37d7f5e" data-td_block_id="td_uid_8_62bf4b37d7f5e"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_62bf4b37e05e8_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_62bf4b37e05e8" ><script>var block_td_uid_10_62bf4b37e05e8 = new tdBlock(); block_td_uid_10_62bf4b37e05e8.id = "td_uid_10_62bf4b37e05e8"; block_td_uid_10_62bf4b37e05e8.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_62bf4b37e05e8_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_62bf4b37e05e8_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_62bf4b37e05e8.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_62bf4b37e05e8.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_62bf4b37e05e8.post_count = "3"; block_td_uid_10_62bf4b37e05e8.found_posts = "25300"; block_td_uid_10_62bf4b37e05e8.header_color = ""; block_td_uid_10_62bf4b37e05e8.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_62bf4b37e05e8.max_num_pages = "8434"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_62bf4b37e05e8); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_62bf4b37e05e8 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/giai-tri/nhung-luu-y-khi-choi-sicbo-tai-nha-cai-iwin-uy-tin.html" rel="bookmark" title="Những lưu ý khi chơi Sicbo tại nhà cái iWin uy tín"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những lưu ý khi chơi Sicbo tại nhà cái iWin uy tín"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/giai-tri/nhung-luu-y-khi-choi-sicbo-tai-nha-cai-iwin-uy-tin.html" rel="bookmark" title="Những lưu ý khi chơi Sicbo tại nhà cái iWin uy tín">Những lưu ý khi chơi Sicbo tại nhà cái iWin uy...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-07-01T07:55:42+00:00" >1 Tháng Bảy, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/gioi-dau-tu-am-tham-ve-bau-bang-binh-duong-san-bds-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Giới đầu tư âm thầm về Bầu Bàng, Bình Dương “Săn” BĐS Địa Ốc Đại An Lộc"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Giới đầu tư âm thầm về Bầu Bàng, Bình Dương “Săn” BĐS Địa Ốc Đại An Lộc"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/gioi-dau-tu-am-tham-ve-bau-bang-binh-duong-san-bds-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Giới đầu tư âm thầm về Bầu Bàng, Bình Dương “Săn” BĐS Địa Ốc Đại An Lộc">Giới đầu tư âm thầm về Bầu Bàng, Bình Dương “Săn”...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-07-01T02:49:40+00:00" >1 Tháng Bảy, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/can-ho-modan-home-cho-thue-gia-sieu-hap-dan-nam-2022.html" rel="bookmark" title="Căn hộ MODAN HOME – cho thuê giá siêu hấp dẫn năm 2022"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/can-ho-modan-home-cho-thue-gia-sieu-hap-dan-nam-2022.html" rel="bookmark" title="Căn hộ MODAN HOME – cho thuê giá siêu hấp dẫn năm 2022">Căn hộ MODAN HOME – cho thuê giá siêu hấp dẫn...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-06-29T13:20:36+00:00" >29 Tháng Sáu, 2022</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_62bf4b37e2159_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_62bf4b37e2159" ><script>var block_td_uid_11_62bf4b37e2159 = new tdBlock(); block_td_uid_11_62bf4b37e2159.id = "td_uid_11_62bf4b37e2159"; block_td_uid_11_62bf4b37e2159.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_62bf4b37e2159_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_62bf4b37e2159_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_62bf4b37e2159.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_62bf4b37e2159.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_62bf4b37e2159.post_count = "3"; block_td_uid_11_62bf4b37e2159.found_posts = "25300"; block_td_uid_11_62bf4b37e2159.header_color = ""; block_td_uid_11_62bf4b37e2159.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_62bf4b37e2159.max_num_pages = "8434"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_62bf4b37e2159); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_62bf4b37e2159 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-doi-giay-the-thao-duoc-yeu-thich-nhat-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/f7bcceaec3186e173e89285f6c0242e7-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/mach-ban-cac-doi-giay-the-thao-duoc-yeu-thich-nhat-thoi-diem-hien-tai.html" rel="bookmark" title="Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất thời điểm hiện tại">Mách bạn các đôi giày thể thao được yêu thích nhất...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:52:11+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-gia-duoi-1-trieu-cuc-dep.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/06/20bc389858f1a486bae9c6f29b29662a-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/danh-sach-cac-kieu-giay-sneaker-nam-nu-gia-duoi-1-trieu-cuc-dep.html" rel="bookmark" title="Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1 triệu cực đẹp">Danh sách các kiểu giày sneaker nam nữ giá dưới 1...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-06-01T06:59:37+00:00" >1 Tháng Sáu, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/canh-cao-nha-thau-lam-cham-cao-toc-ben-luc-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức – Long Thành"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức – Long Thành"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/canh-cao-nha-thau-lam-cham-cao-toc-ben-luc-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức – Long Thành">Cảnh cáo nhà thầu làm chậm cao tốc Bến Lức –...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-13T17:52:49+00:00" >13 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_62bf4b382a3be_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_62bf4b382a3be" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="https://solotippen.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5132</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4210</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2862</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2349</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2262</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2179</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1747</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1663</span></a></li><li><a href="https://solotippen.com/category/chua-duoc-phan-loai">Chưa được phân loại<span class="td-cat-no">1048</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="https://solotippen.com/"><img class="td-retina-data" src="https://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Tài khoản VIP, textlink giá rẻ<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://linkw88dn.com" tag="link vào w88 mới nhất" rel="dofollow" title="link vào w88 mới nhất" target="blank">link vào w88 mới nhất</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/kiem-tra-thong-tin-giang-ho-xau-xe-dat-quoc-phong.html" rel="bookmark" title="Kiểm tra thông tin giang hồ “xâu xé” đất quốc phòng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Kiểm tra thông tin giang hồ “xâu xé” đất quốc phòng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/kiem-tra-thong-tin-giang-ho-xau-xe-dat-quoc-phong.html" rel="bookmark" title="Kiểm tra thông tin giang hồ “xâu xé” đất quốc phòng">Kiểm tra thông tin giang hồ “xâu xé” đất quốc phòng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-04T06:20:39+00:00" >4 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/vach-tran-thong-tin-khach-hang-to-dia-oc-long-phat-lua-dao.html" rel="bookmark" title="Vạch trần thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát lừa đảo"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Vạch trần thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát lừa đảo"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://solotippen.com/nha-dat/vach-tran-thong-tin-khach-hang-to-dia-oc-long-phat-lua-dao.html" rel="bookmark" title="Vạch trần thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát lừa đảo">Vạch trần thông tin khách hàng tố địa ốc Long Phát...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-12-30T10:54:20+00:00" >30 Tháng Mười Hai, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 62bf4b3831682 --> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://solotippen.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"few-clouds-d","today_icon_text":"few clouds","today_temp":[32.7,90.9],"today_humidity":48,"today_wind_speed":[6.2,3.8],"today_min":[28.1,82.6],"today_max":[35.8,96.5],"today_clouds":20,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1656777600,"day_temp":[25,76],"day_name":"T7","owm_day_index":1},{"timestamp":1656867600,"day_temp":[27,81],"day_name":"CN","owm_day_index":2},{"timestamp":1656954000,"day_temp":[26,78],"day_name":"T2","owm_day_index":3},{"timestamp":1657040400,"day_temp":[24,74],"day_name":"T3","owm_day_index":4},{"timestamp":1657126800,"day_temp":[28,83],"day_name":"T4","owm_day_index":5}],"api_key":"9c252c3f1a0036ea446f45651330701e"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>