Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam

0
115

Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,59 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt từ quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn có nhiều chuyển biến tốt.

</p> <p>Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep), 3 quý đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc – Hồng Kông vẫn đạt mức tăng trưởng dương, tuy tốc độ có chậm hơn so với năm trước. Giá trị xuất khẩu sang hai thị trường này đạt 376,8 triệu USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam, chiếm 23,6% tổng giá trị xuất khẩu cá tra. Từ nay cho tới cuối năm, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc – Hồng Kông vẫn được dự báo tăng trưởng ổn định nhưng không tăng quá 10% so với cùng kỳ năm ngoái.</p> <p>Tại thị trường Mỹ, xuất khẩu cá tra có nhiều lạc quan hơn năm trước. Kể từ đầu quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang thị trường này tăng mạnh. Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 369,1 triệu USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2017. Dự báo, quý 4/2018, tăng trưởng xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu ổn định, giá tốt.</p> <p>Mặc dù chưa thực sự ổn định và lấy lại “phong độ” của nhiều năm trước nhưng có thể nói, năm 2018, xuất khẩu cá tra sang EU đã có nhiều tín hiệu vui sau nhiều năm liên tục dưới mức tăng trưởng âm. So với năm trước đó, xuất khẩu cá tra sang EU được coi là có nhiều thay đổi bất ngờ. </p> <p>Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang khối thị trường này đạt 176,4 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng dương trên 14% này đã là tín hiệu khả quan cho xuất khẩu cá tra sang EU trong ít nhất 3 năm trở lại đây. Dự báo, từ nay tới hết năm 2018, mức tăng trưởng này còn tiếp tục duy trì.</p> <p>Cũng theo Vasep, ASEAN là thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ 4 của các doanh nghiệp Việt Nam trong ba quý đầu năm nay. Giá trị xuất khẩu tính đến hết tháng 9/2018 đạt 145,5 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Điều đáng chú ý, trong 3 tháng của quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang hai thị trường là Thái Lan và Philippines tăng rất mạnh so với năm trước. Riêng tháng 9, xuất khẩu cá tra sang Thái Lan tăng 116,9%; sang Philippines tăng 64,5% và sang Singapore tăng 8,2%. </p> <p>Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang cả ba thị trường này đều tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=http%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&via=%C4%90%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+uy+t%C3%ADn."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&media=http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam%20-%20http%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" data-text="Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="http://solotippen.com/nha-dat/nhung-tieu-chi-quan-trong-can-biet-truoc-khi-mua-can-ho.html">Những tiêu chí quan trọng cần biết trước khi mua căn hộ</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="http://solotippen.com/nha-dat/thao-tung-gia-chung-khoan-van-chi-bi-phat-tien.html">Thao túng giá chứng khoán vẫn chỉ bị phạt tiền</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="http://solotippen.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="http://solotippen.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-23T04:57:39+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-23T04:57:39+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Đọc báo online, đọc báo uy tín."></span><meta itemprop="headline " content="Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5e8ab8a16dabe_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5e8ab8a16dabe" ><script>var block_td_uid_3_5e8ab8a16dabe = new tdBlock(); block_td_uid_3_5e8ab8a16dabe.id = "td_uid_3_5e8ab8a16dabe"; block_td_uid_3_5e8ab8a16dabe.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5e8ab8a16dabe_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5e8ab8a16dabe_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":22773,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5e8ab8a16dabe.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5e8ab8a16dabe.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5e8ab8a16dabe.post_count = "3"; block_td_uid_3_5e8ab8a16dabe.found_posts = "2323"; block_td_uid_3_5e8ab8a16dabe.header_color = ""; block_td_uid_3_5e8ab8a16dabe.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5e8ab8a16dabe.max_num_pages = "775"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5e8ab8a16dabe); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5e8ab8a20505c" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5e8ab8a16dabe" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_5e8ab8a205063" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5e8ab8a16dabe" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_5e8ab8a16dabe class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/3-tiem-luc-cua-thi-truong-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="3 Tiềm lực của thị trường Địa Ốc Long Phát"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="3 Tiềm lực của thị trường Địa Ốc Long Phát"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/3-tiem-luc-cua-thi-truong-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="3 Tiềm lực của thị trường Địa Ốc Long Phát">3 Tiềm lực của thị trường Địa Ốc Long Phát</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/tai-sao-nen-lua-chon-dia-oc-long-phat-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Tại sao nên lựa chọn Địa Ốc Long Phát đầu tư?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tại sao nên lựa chọn Địa Ốc Long Phát đầu tư?"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/tai-sao-nen-lua-chon-dia-oc-long-phat-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Tại sao nên lựa chọn Địa Ốc Long Phát đầu tư?">Tại sao nên lựa chọn Địa Ốc Long Phát đầu tư?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/trang-bom-vung-dat-vang-cho-thi-truong-dia-oc-long-phat-tinh-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Trảng Bom: “Vùng đất vàng” cho thị trường Địa Ốc Long Phát tỉnh Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Trảng Bom: “Vùng đất vàng” cho thị trường Địa Ốc Long Phát tỉnh Đồng Nai"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/trang-bom-vung-dat-vang-cho-thi-truong-dia-oc-long-phat-tinh-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Trảng Bom: “Vùng đất vàng” cho thị trường Địa Ốc Long Phát tỉnh Đồng Nai">Trảng Bom: “Vùng đất vàng” cho thị trường Địa Ốc Long Phát tỉnh Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5e8ab8a16dabe" data-td_block_id="td_uid_3_5e8ab8a16dabe"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5e8ab8a16dabe" data-td_block_id="td_uid_3_5e8ab8a16dabe"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="http://solotippen.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='22773' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="62afa4643a" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="236"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_5e8ab8a206fb7_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_5e8ab8a206fb7" ><script>var block_td_uid_7_5e8ab8a206fb7 = new tdBlock(); block_td_uid_7_5e8ab8a206fb7.id = "td_uid_7_5e8ab8a206fb7"; block_td_uid_7_5e8ab8a206fb7.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_5e8ab8a206fb7_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_5e8ab8a206fb7_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_5e8ab8a206fb7.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_5e8ab8a206fb7.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_5e8ab8a206fb7.post_count = "4"; block_td_uid_7_5e8ab8a206fb7.found_posts = "24748"; block_td_uid_7_5e8ab8a206fb7.header_color = ""; block_td_uid_7_5e8ab8a206fb7.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_5e8ab8a206fb7.max_num_pages = "6187"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_5e8ab8a206fb7); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_5e8ab8a206fb7 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/viet-nam-tang-manh-xuat-sieu-nua-dau-thang-92018.html" rel="bookmark" title="Việt Nam tăng mạnh xuất siêu nửa đầu tháng 9/2018"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Việt Nam tăng mạnh xuất siêu nửa đầu tháng 9/2018"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/viet-nam-tang-manh-xuat-sieu-nua-dau-thang-92018.html" rel="bookmark" title="Việt Nam tăng mạnh xuất siêu nửa đầu tháng 9/2018">Việt Nam tăng mạnh xuất siêu nửa đầu tháng 9/2018</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-20T04:21:55+00:00" >20 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/suc-khoe/5-mon-tai-chanh-ngon-xuat-sac-he-an-la-nghien.html" rel="bookmark" title="5 món tái chanh ngon xuất sắc, hễ ăn là nghiện"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="5 món tái chanh ngon xuất sắc, hễ ăn là nghiện"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/suc-khoe/5-mon-tai-chanh-ngon-xuat-sac-he-an-la-nghien.html" rel="bookmark" title="5 món tái chanh ngon xuất sắc, hễ ăn là nghiện">5 món tái chanh ngon xuất sắc, hễ ăn là nghiện</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-13T06:09:08+00:00" >13 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/khai-thac-dau-vuot-ke-hoach-doanh-thu-petro-vietnam-cham-moc-500-000-ty.html" rel="bookmark" title="Khai thác dầu vượt kế hoạch, doanh thu Petro Vietnam chạm mốc 500.000 tỷ"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Khai thác dầu vượt kế hoạch, doanh thu Petro Vietnam chạm mốc 500.000 tỷ"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/khai-thac-dau-vuot-ke-hoach-doanh-thu-petro-vietnam-cham-moc-500-000-ty.html" rel="bookmark" title="Khai thác dầu vượt kế hoạch, doanh thu Petro Vietnam chạm mốc 500.000 tỷ">Khai thác dầu vượt kế hoạch, doanh thu Petro Vietnam chạm...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-05T12:27:18+00:00" >5 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/cac-y-nghia-cua-vong-tay-da-tourmaline.html" rel="bookmark" title="Các ý nghĩa của vòng tay đá Tourmaline"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/08/80a9ee91e8738f5dfbc4a3bdb0e70fb5-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/08/80a9ee91e8738f5dfbc4a3bdb0e70fb5-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/08/80a9ee91e8738f5dfbc4a3bdb0e70fb5-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các ý nghĩa của vòng tay đá Tourmaline"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/cac-y-nghia-cua-vong-tay-da-tourmaline.html" rel="bookmark" title="Các ý nghĩa của vòng tay đá Tourmaline">Các ý nghĩa của vòng tay đá Tourmaline</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-08-03T02:00:10+00:00" >3 Tháng Tám, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_5e8ab8a206fb7" data-td_block_id="td_uid_7_5e8ab8a206fb7">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_5e8ab8a242212_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_5e8ab8a242212" ><script>var block_td_uid_8_5e8ab8a242212 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5e8ab8a242212.id = "td_uid_8_5e8ab8a242212"; block_td_uid_8_5e8ab8a242212.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5e8ab8a242212_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5e8ab8a242212_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5e8ab8a242212.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5e8ab8a242212.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_5e8ab8a242212.post_count = "4"; block_td_uid_8_5e8ab8a242212.found_posts = "24748"; block_td_uid_8_5e8ab8a242212.header_color = ""; block_td_uid_8_5e8ab8a242212.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5e8ab8a242212.max_num_pages = "6187"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5e8ab8a242212); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_5e8ab8a242212 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/xuat-khau-rau-qua-viet-sang-campuchia-tang-dot-bien.html" rel="bookmark" title="Xuất khẩu rau quả Việt sang Campuchia tăng đột biến"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Xuất khẩu rau quả Việt sang Campuchia tăng đột biến"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/xuat-khau-rau-qua-viet-sang-campuchia-tang-dot-bien.html" rel="bookmark" title="Xuất khẩu rau quả Việt sang Campuchia tăng đột biến">Xuất khẩu rau quả Việt sang Campuchia tăng đột biến</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/kinh-doanh/trung-thu-2018-tang-qua-gi-cho-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Trung thu 2018: Tặng quà gì cho hợp lý?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Trung thu 2018: Tặng quà gì cho hợp lý?"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/kinh-doanh/trung-thu-2018-tang-qua-gi-cho-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Trung thu 2018: Tặng quà gì cho hợp lý?">Trung thu 2018: Tặng quà gì cho hợp lý?</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/kinh-doanh/doji-land-hop-tac-voi-best-western-premier-van-hanh-sapphire-ha-long.html" rel="bookmark" title="DOJI Land hợp tác với Best Western Premier vận hành Sapphire Ha Long"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="DOJI Land hợp tác với Best Western Premier vận hành Sapphire Ha Long"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/kinh-doanh/doji-land-hop-tac-voi-best-western-premier-van-hanh-sapphire-ha-long.html" rel="bookmark" title="DOJI Land hợp tác với Best Western Premier vận hành Sapphire Ha Long">DOJI Land hợp tác với Best Western Premier vận hành Sapphire...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/kinh-doanh/4-dong-dem-lo-xo-van-thanh-duoc-ua-chuong-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="4 dòng đệm lò xo Vạn Thành được ưa chuộng nhất hiện nay"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/kinhdoanh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="4 dòng đệm lò xo Vạn Thành được ưa chuộng nhất hiện nay"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/kinh-doanh/4-dong-dem-lo-xo-van-thanh-duoc-ua-chuong-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="4 dòng đệm lò xo Vạn Thành được ưa chuộng nhất hiện nay">4 dòng đệm lò xo Vạn Thành được ưa chuộng nhất...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_5e8ab8a242212" data-td_block_id="td_uid_8_5e8ab8a242212"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_5e8ab8a242212" data-td_block_id="td_uid_8_5e8ab8a242212"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_5e8ab8a2d593c_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_5e8ab8a2d593c" ><script>var block_td_uid_10_5e8ab8a2d593c = new tdBlock(); block_td_uid_10_5e8ab8a2d593c.id = "td_uid_10_5e8ab8a2d593c"; block_td_uid_10_5e8ab8a2d593c.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_5e8ab8a2d593c_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_5e8ab8a2d593c_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_5e8ab8a2d593c.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_5e8ab8a2d593c.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_5e8ab8a2d593c.post_count = "3"; block_td_uid_10_5e8ab8a2d593c.found_posts = "24748"; block_td_uid_10_5e8ab8a2d593c.header_color = ""; block_td_uid_10_5e8ab8a2d593c.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_5e8ab8a2d593c.max_num_pages = "8250"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_5e8ab8a2d593c); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_5e8ab8a2d593c class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/3-tiem-luc-cua-thi-truong-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="3 Tiềm lực của thị trường Địa Ốc Long Phát"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="3 Tiềm lực của thị trường Địa Ốc Long Phát"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/3-tiem-luc-cua-thi-truong-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="3 Tiềm lực của thị trường Địa Ốc Long Phát">3 Tiềm lực của thị trường Địa Ốc Long Phát</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-03-31T14:03:09+00:00" >31 Tháng Ba, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/tai-sao-nen-lua-chon-dia-oc-long-phat-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Tại sao nên lựa chọn Địa Ốc Long Phát đầu tư?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tại sao nên lựa chọn Địa Ốc Long Phát đầu tư?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/tai-sao-nen-lua-chon-dia-oc-long-phat-dau-tu.html" rel="bookmark" title="Tại sao nên lựa chọn Địa Ốc Long Phát đầu tư?">Tại sao nên lựa chọn Địa Ốc Long Phát đầu tư?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-03-23T07:35:21+00:00" >23 Tháng Ba, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/trang-bom-vung-dat-vang-cho-thi-truong-dia-oc-long-phat-tinh-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Trảng Bom: “Vùng đất vàng” cho thị trường Địa Ốc Long Phát tỉnh Đồng Nai"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Trảng Bom: “Vùng đất vàng” cho thị trường Địa Ốc Long Phát tỉnh Đồng Nai"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/trang-bom-vung-dat-vang-cho-thi-truong-dia-oc-long-phat-tinh-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Trảng Bom: “Vùng đất vàng” cho thị trường Địa Ốc Long Phát tỉnh Đồng Nai">Trảng Bom: “Vùng đất vàng” cho thị trường Địa Ốc Long Phát...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-03-10T09:27:56+00:00" >10 Tháng Ba, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_5e8ab8a318cc3_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_5e8ab8a318cc3" ><script>var block_td_uid_11_5e8ab8a318cc3 = new tdBlock(); block_td_uid_11_5e8ab8a318cc3.id = "td_uid_11_5e8ab8a318cc3"; block_td_uid_11_5e8ab8a318cc3.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_5e8ab8a318cc3_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_5e8ab8a318cc3_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_5e8ab8a318cc3.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_5e8ab8a318cc3.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_5e8ab8a318cc3.post_count = "3"; block_td_uid_11_5e8ab8a318cc3.found_posts = "24748"; block_td_uid_11_5e8ab8a318cc3.header_color = ""; block_td_uid_11_5e8ab8a318cc3.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_5e8ab8a318cc3.max_num_pages = "8250"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_5e8ab8a318cc3); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_5e8ab8a318cc3 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/the-thao/soi-keo-chinh-xac-voi-ty-le-keo-tot-nhat-tai-goodball.html" rel="bookmark" title="Soi kèo chính xác với tỷ lệ kèo tốt nhất tại GoodBall"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/soi-keo-chinh-xac-voi-ty-le-keo-tot-nhat-tai-goodball-1580549671-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/soi-keo-chinh-xac-voi-ty-le-keo-tot-nhat-tai-goodball-1580549671-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/soi-keo-chinh-xac-voi-ty-le-keo-tot-nhat-tai-goodball-1580549671-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="GoodBall.com và HDZB.tv nơi trao cho bạn những tiện ích về thông tin bóng đá, cung cấp nguồn dữ liệu dồi dào uy tín về thể thao như kết quả trận đấu, tỷ số bóng đá online, lịch thi đấu bóng đá, dự đoán bóng đá, soi kèo nhà cái, bình luận bóng đá, kèo tỷ số bóng đá hôm nay." title="Soi kèo chính xác với tỷ lệ kèo tốt nhất tại GoodBall"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/the-thao/soi-keo-chinh-xac-voi-ty-le-keo-tot-nhat-tai-goodball.html" rel="bookmark" title="Soi kèo chính xác với tỷ lệ kèo tốt nhất tại GoodBall">Soi kèo chính xác với tỷ lệ kèo tốt nhất tại...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-17T12:52:16+00:00" >17 Tháng Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/ho-so-xin-cap-visa-du-hoc-canada-gom-nhung-gi.html" rel="bookmark" title="Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/1e60f3aa36068805d59a504c2b91f660-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/1e60f3aa36068805d59a504c2b91f660-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/1e60f3aa36068805d59a504c2b91f660-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/ho-so-xin-cap-visa-du-hoc-canada-gom-nhung-gi.html" rel="bookmark" title="Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?">Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-12T07:54:01+00:00" >12 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/chia-se-kinh-nghiem-cua-du-hoc-sinh-ve-cuoc-song-tai-canada.html" rel="bookmark" title="Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống tại Canada"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/95e38ace99022a94cc63001b788a2b6a-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/95e38ace99022a94cc63001b788a2b6a-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/95e38ace99022a94cc63001b788a2b6a-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống tại Canada"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/chia-se-kinh-nghiem-cua-du-hoc-sinh-ve-cuoc-song-tai-canada.html" rel="bookmark" title="Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống tại Canada">Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-25T05:07:50+00:00" >25 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_5e8ab8a58c039_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_5e8ab8a58c039" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="http://solotippen.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5126</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4202</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2858</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2324</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2262</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2170</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1747</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1655</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/phap-luat">Pháp luật<span class="td-cat-no">789</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="http://solotippen.com/"><img class="td-retina-data" src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Tài khoản VIP, textlink giá rẻ<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: |<strong><a href="https://gomibet.com/bong88/" tag="bong88" rel="dofollow" title="bong88" target="blank">bong88</a></strong>| <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1WcLOi0XpU8" title="Ca Cuoc Bong Da">Ca Cuoc Bong Da</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo" title="Soi Kèo Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo</a>, |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-12bet-moi-nhat" tag="12bet " rel="dofollow" title="12bet" target="blank">12bet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/188bet-link-vao-188bet-moi-nhat-2019-link-188bet/" tag=" link vao 188bet " rel="dofollow" title="link vao 188bet " target="blank">link vao 188bet</a></strong>| |<strong><a href="https://linkm88pic.com" tag=" m88" rel="dofollow" title=" m88" target="blank"> m88</a></strong>| |<strong><a href="https://banthangtv.net" tag=" link 188bet " rel="dofollow" title="link 188bet " target="blank">link 188bet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-w88-moi-nhat-2019/" tag="W88" rel="dofollow" title="W88" target="blank">W88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/fun88-link-vao-fun88-moi-nhat-khong-bi-chan-2019/" tag="FUN88" rel="dofollow" title="FUN88" target="blank">FUN88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/letou-link-vao-letou-moi-nhat-2019" tag="letou" rel="dofollow" title="letou" target="blank">letou</a></strong>| |<strong><a href="https://xsmb.live" tag=" xsmb " rel="dofollow" title="xsmb " target="blank">xsmb</a></strong>| |<strong><a href="https://kqxsmb.org" tag=" xsmb " rel="kqxsmb" title="xsmb " target="blank">kqxsmb</a></strong>| |<strong><a href="https://xosomienbac.live" tag=" xo so mien bac " rel="dofollow" title="xo so mien bac " target="blank">xo so mien bac</a></strong>| |<strong><a href="https://dangkyvwin88.com" tag="dang ky vwin" rel="dofollow" title="dang ky vwin" target="blank">dang ky vwin</a></strong>| |<strong><a href="https://www.vwinaff.com/vn/a/1590004/172705" tag="vwin" rel="dofollow" title="vwin" target="blank">vwin</a></strong>| |<strong><a href="https://linkvwin020.com/" tag="link vwin" rel="dofollow" title="link vwin" target="blank">link vwin</a></strong>| |<strong><a href="https://livexsmb.com" tag="xsmb" rel="dofollow" title="xsmb " target="blank">xsmb </a></strong>| |<strong><a href="https://kqxsmb.org" tag="kqxsmb" rel="dofollow" title="kqxsmb " target="blank">kqxsmb </a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/tiep-tuc-mo-ban-shophouse-mat-tien-7m-khai-son-town.html" rel="bookmark" title="Tiếp tục mở bán shophouse mặt tiền 7m Khai Sơn Town"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tiếp tục mở bán shophouse mặt tiền 7m Khai Sơn Town"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/tiep-tuc-mo-ban-shophouse-mat-tien-7m-khai-son-town.html" rel="bookmark" title="Tiếp tục mở bán shophouse mặt tiền 7m Khai Sơn Town">Tiếp tục mở bán shophouse mặt tiền 7m Khai Sơn Town</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-24T03:41:33+00:00" >24 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/vi-tri-vang-cua-du-an-chung-cu-tecco-vina-garden.html" rel="bookmark" title="Vị trí vàng của dự án chung cư Tecco Vina Garden"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/04/can-ho-tecco-garden-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/04/can-ho-tecco-garden-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/04/can-ho-tecco-garden-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Vị trí vàng của dự án chung cư Tecco Vina Garden"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/vi-tri-vang-cua-du-an-chung-cu-tecco-vina-garden.html" rel="bookmark" title="Vị trí vàng của dự án chung cư Tecco Vina Garden">Vị trí vàng của dự án chung cư Tecco Vina Garden</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-01T02:13:52+00:00" >1 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5e8ab8a5dc58d --> <script type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.8.12'></script> <script type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.12'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"few-clouds-n","today_icon_text":"few clouds","today_temp":[10.7,51.3],"today_humidity":81,"today_wind_speed":[2.6,1.6],"today_min":[8.3,47],"today_max":[13.3,56],"today_clouds":20,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1586275200,"day_temp":[13,55],"day_name":"T3","owm_day_index":2},{"timestamp":1586361600,"day_temp":[14,57],"day_name":"T4","owm_day_index":3},{"timestamp":1586448000,"day_temp":[12,53],"day_name":"T5","owm_day_index":4},{"timestamp":1586534400,"day_temp":[8,47],"day_name":"T6","owm_day_index":5},{"timestamp":1586620800,"day_temp":[7,45],"day_name":"T7","owm_day_index":6}],"api_key":"5893ae71fbc9d28b832691406f6ba39b"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>