Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam

0
103

Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,59 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt từ quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn có nhiều chuyển biến tốt.

</p> <p>Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep), 3 quý đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc – Hồng Kông vẫn đạt mức tăng trưởng dương, tuy tốc độ có chậm hơn so với năm trước. Giá trị xuất khẩu sang hai thị trường này đạt 376,8 triệu USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam, chiếm 23,6% tổng giá trị xuất khẩu cá tra. Từ nay cho tới cuối năm, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc – Hồng Kông vẫn được dự báo tăng trưởng ổn định nhưng không tăng quá 10% so với cùng kỳ năm ngoái.</p> <p>Tại thị trường Mỹ, xuất khẩu cá tra có nhiều lạc quan hơn năm trước. Kể từ đầu quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang thị trường này tăng mạnh. Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 369,1 triệu USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2017. Dự báo, quý 4/2018, tăng trưởng xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu ổn định, giá tốt.</p> <p>Mặc dù chưa thực sự ổn định và lấy lại “phong độ” của nhiều năm trước nhưng có thể nói, năm 2018, xuất khẩu cá tra sang EU đã có nhiều tín hiệu vui sau nhiều năm liên tục dưới mức tăng trưởng âm. So với năm trước đó, xuất khẩu cá tra sang EU được coi là có nhiều thay đổi bất ngờ. </p> <p>Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang khối thị trường này đạt 176,4 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng dương trên 14% này đã là tín hiệu khả quan cho xuất khẩu cá tra sang EU trong ít nhất 3 năm trở lại đây. Dự báo, từ nay tới hết năm 2018, mức tăng trưởng này còn tiếp tục duy trì.</p> <p>Cũng theo Vasep, ASEAN là thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ 4 của các doanh nghiệp Việt Nam trong ba quý đầu năm nay. Giá trị xuất khẩu tính đến hết tháng 9/2018 đạt 145,5 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Điều đáng chú ý, trong 3 tháng của quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang hai thị trường là Thái Lan và Philippines tăng rất mạnh so với năm trước. Riêng tháng 9, xuất khẩu cá tra sang Thái Lan tăng 116,9%; sang Philippines tăng 64,5% và sang Singapore tăng 8,2%. </p> <p>Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang cả ba thị trường này đều tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=http%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&via=%C4%90%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+uy+t%C3%ADn."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&media=http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam%20-%20http%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" data-text="Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="http://solotippen.com/nha-dat/nhung-tieu-chi-quan-trong-can-biet-truoc-khi-mua-can-ho.html">Những tiêu chí quan trọng cần biết trước khi mua căn hộ</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="http://solotippen.com/nha-dat/thao-tung-gia-chung-khoan-van-chi-bi-phat-tien.html">Thao túng giá chứng khoán vẫn chỉ bị phạt tiền</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="http://solotippen.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="http://solotippen.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-23T04:57:39+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-23T04:57:39+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Đọc báo online, đọc báo uy tín."></span><meta itemprop="headline " content="Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5e4c60f8c924b_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5e4c60f8c924b" ><script>var block_td_uid_3_5e4c60f8c924b = new tdBlock(); block_td_uid_3_5e4c60f8c924b.id = "td_uid_3_5e4c60f8c924b"; block_td_uid_3_5e4c60f8c924b.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5e4c60f8c924b_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5e4c60f8c924b_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":22773,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5e4c60f8c924b.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5e4c60f8c924b.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5e4c60f8c924b.post_count = "3"; block_td_uid_3_5e4c60f8c924b.found_posts = "2320"; block_td_uid_3_5e4c60f8c924b.header_color = ""; block_td_uid_3_5e4c60f8c924b.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5e4c60f8c924b.max_num_pages = "774"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5e4c60f8c924b); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5e4c60f8db473" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5e4c60f8c924b" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_5e4c60f8db482" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5e4c60f8c924b" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_5e4c60f8c924b class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/can-ho-celesta-rise-canh-cua-vang-cho-bds-phia-nam.html" rel="bookmark" title="Căn hộ Celesta Rise – Cánh cửa vàng cho BĐS phía Nam"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/11/celesta-rise-2shdkjhsdkfhkdfh-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/11/celesta-rise-2shdkjhsdkfhkdfh-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/11/celesta-rise-2shdkjhsdkfhkdfh-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ Celesta Rise – Cánh cửa vàng cho BĐS phía Nam"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/can-ho-celesta-rise-canh-cua-vang-cho-bds-phia-nam.html" rel="bookmark" title="Căn hộ Celesta Rise – Cánh cửa vàng cho BĐS phía Nam">Căn hộ Celesta Rise – Cánh cửa vàng cho BĐS phía Nam</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-khu-vuc-vung-ven-sai-gon-giau-tiem-nang.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát khu vực vùng ven Sài Gòn Giàu Tiềm Năng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/Phối-cảnh-dự-án-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/Phối-cảnh-dự-án-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/Phối-cảnh-dự-án-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát khu vực vùng ven Sài Gòn Giàu Tiềm Năng"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/dat-nen-dia-oc-long-phat-khu-vuc-vung-ven-sai-gon-giau-tiem-nang.html" rel="bookmark" title="Đất nền Địa Ốc Long Phát khu vực vùng ven Sài Gòn Giàu Tiềm Năng">Đất nền Địa Ốc Long Phát khu vực vùng ven Sài Gòn Giàu Tiềm Năng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-thoi-diem-bat-dong-san-binh-duong-bung-no-voi-nhieu-co-hoi-moi.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: Thời điểm bất động sản Bình Dương “bùng nổ” với nhiều cơ hội mới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/09/3-canh-tinh-cho-khach-hang-mua-du-an-dat-nen-trong-tuong-lai-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/09/3-canh-tinh-cho-khach-hang-mua-du-an-dat-nen-trong-tuong-lai-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/09/3-canh-tinh-cho-khach-hang-mua-du-an-dat-nen-trong-tuong-lai-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát: Thời điểm bất động sản Bình Dương “bùng nổ” với nhiều cơ hội mới"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-thoi-diem-bat-dong-san-binh-duong-bung-no-voi-nhieu-co-hoi-moi.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: Thời điểm bất động sản Bình Dương “bùng nổ” với nhiều cơ hội mới">Địa Ốc Long Phát: Thời điểm bất động sản Bình Dương “bùng nổ” với nhiều cơ hội mới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5e4c60f8c924b" data-td_block_id="td_uid_3_5e4c60f8c924b"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5e4c60f8c924b" data-td_block_id="td_uid_3_5e4c60f8c924b"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="http://solotippen.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='22773' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="c146815f2f" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="120"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_5e4c60f8de7c0_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_5e4c60f8de7c0" ><script>var block_td_uid_7_5e4c60f8de7c0 = new tdBlock(); block_td_uid_7_5e4c60f8de7c0.id = "td_uid_7_5e4c60f8de7c0"; block_td_uid_7_5e4c60f8de7c0.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_5e4c60f8de7c0_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_5e4c60f8de7c0_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_5e4c60f8de7c0.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_5e4c60f8de7c0.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_5e4c60f8de7c0.post_count = "4"; block_td_uid_7_5e4c60f8de7c0.found_posts = "24737"; block_td_uid_7_5e4c60f8de7c0.header_color = ""; block_td_uid_7_5e4c60f8de7c0.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_5e4c60f8de7c0.max_num_pages = "6185"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_5e4c60f8de7c0); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_5e4c60f8de7c0 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/thoi-trang/tham-do-hoa-hau-vn-nam-em-tang-can-bat-thuong.html" rel="bookmark" title="Thảm đỏ Hoa hậu VN: Nam Em tăng cân bất thường"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/RIN-0161CHADDIE-1495697752_680x0-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Thảm đỏ Hoa hậu VN: Nam Em tăng cân bất thường"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/thoi-trang/tham-do-hoa-hau-vn-nam-em-tang-can-bat-thuong.html" rel="bookmark" title="Thảm đỏ Hoa hậu VN: Nam Em tăng cân bất thường">Thảm đỏ Hoa hậu VN: Nam Em tăng cân bất thường</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-16T02:14:30+00:00" >16 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/the-thao/xong-muc-tieu-mu-va-liverpool-quyet-dinh-sang-serie-a-thi-dau.html" rel="bookmark" title="Xong! Mục tiêu MU và Liverpool quyết định sang Serie A thi đấu"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Xong! Mục tiêu MU và Liverpool quyết định sang Serie A thi đấu"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/the-thao/xong-muc-tieu-mu-va-liverpool-quyet-dinh-sang-serie-a-thi-dau.html" rel="bookmark" title="Xong! Mục tiêu MU và Liverpool quyết định sang Serie A thi đấu">Xong! Mục tiêu MU và Liverpool quyết định sang Serie A...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-14T09:59:11+00:00" >14 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/giai-tri/24h-hot-truong-giang-nha-phuong-dat-nhau-di-trang-mat-truoc-them-dam-cuoi.html" rel="bookmark" title="24h HOT: Trường Giang, Nhã Phương dắt nhau đi “trăng mật” trước thềm đám cưới"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="24h HOT: Trường Giang, Nhã Phương dắt nhau đi “trăng mật” trước thềm đám cưới"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/giai-tri/24h-hot-truong-giang-nha-phuong-dat-nhau-di-trang-mat-truoc-them-dam-cuoi.html" rel="bookmark" title="24h HOT: Trường Giang, Nhã Phương dắt nhau đi “trăng mật” trước thềm đám cưới">24h HOT: Trường Giang, Nhã Phương dắt nhau đi “trăng mật”...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-17T20:33:54+00:00" >17 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/the-thao/3-ly-do-mu-buoc-phai-thang-newcastle-vi-mourinho-vi-ca-tuong-lai-doi-bong.html" rel="bookmark" title="3 lý do MU buộc phải thắng Newcastle: Vì Mourinho, vì cả tương lai đội bóng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="3 lý do MU buộc phải thắng Newcastle: Vì Mourinho, vì cả tương lai đội bóng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/the-thao/3-ly-do-mu-buoc-phai-thang-newcastle-vi-mourinho-vi-ca-tuong-lai-doi-bong.html" rel="bookmark" title="3 lý do MU buộc phải thắng Newcastle: Vì Mourinho, vì cả tương lai đội bóng">3 lý do MU buộc phải thắng Newcastle: Vì Mourinho, vì...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-05T08:09:47+00:00" >5 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_5e4c60f8de7c0" data-td_block_id="td_uid_7_5e4c60f8de7c0">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_5e4c60f8ece01_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_5e4c60f8ece01" ><script>var block_td_uid_8_5e4c60f8ece01 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5e4c60f8ece01.id = "td_uid_8_5e4c60f8ece01"; block_td_uid_8_5e4c60f8ece01.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5e4c60f8ece01_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5e4c60f8ece01_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5e4c60f8ece01.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5e4c60f8ece01.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_5e4c60f8ece01.post_count = "4"; block_td_uid_8_5e4c60f8ece01.found_posts = "24737"; block_td_uid_8_5e4c60f8ece01.header_color = ""; block_td_uid_8_5e4c60f8ece01.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5e4c60f8ece01.max_num_pages = "6185"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5e4c60f8ece01); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_5e4c60f8ece01 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/cong-nghe/de-nghi-xu-ly-viec-website-du-bao-thoi-tiet-windy-chu-thich-sai-ve-hoang-sa.html" rel="bookmark" title="Đề nghị xử lý việc website dự báo thời tiết Windy chú thích sai về Hoàng Sa"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đề nghị xử lý việc website dự báo thời tiết Windy chú thích sai về Hoàng Sa"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/cong-nghe" class="td-post-category">Công nghệ</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/cong-nghe/de-nghi-xu-ly-viec-website-du-bao-thoi-tiet-windy-chu-thich-sai-ve-hoang-sa.html" rel="bookmark" title="Đề nghị xử lý việc website dự báo thời tiết Windy chú thích sai về Hoàng Sa">Đề nghị xử lý việc website dự báo thời tiết Windy...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/oto-xemay/top-10-mo-to-scrambler-dang-mua-nhat-2018-p2.html" rel="bookmark" title="Top 10 mô tô scrambler đáng mua nhất 2018 (P2)"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Top 10 mô tô scrambler đáng mua nhất 2018 (P2)"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/oto-xemay" class="td-post-category">Ôtô- xe máy</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/oto-xemay/top-10-mo-to-scrambler-dang-mua-nhat-2018-p2.html" rel="bookmark" title="Top 10 mô tô scrambler đáng mua nhất 2018 (P2)">Top 10 mô tô scrambler đáng mua nhất 2018 (P2)</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/the-thao/sarri-dich-than-xac-nhan-3-bom-tan-serie-a-chelsea-muon-kich-hoat.html" rel="bookmark" title="Sarri đích thân xác nhận 3 ‘bom tấn’ Serie A Chelsea muốn kích hoạt"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sarri đích thân xác nhận 3 ‘bom tấn’ Serie A Chelsea muốn kích hoạt"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/the-thao/sarri-dich-than-xac-nhan-3-bom-tan-serie-a-chelsea-muon-kich-hoat.html" rel="bookmark" title="Sarri đích thân xác nhận 3 ‘bom tấn’ Serie A Chelsea muốn kích hoạt">Sarri đích thân xác nhận 3 ‘bom tấn’ Serie A Chelsea...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/binh-duong-xu-ly-nghiem-sai-pham-phan-lo-ban-nen.html" rel="bookmark" title="Bình Dương xử lý nghiêm sai phạm phân lô, bán nền"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bình Dương xử lý nghiêm sai phạm phân lô, bán nền"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/binh-duong-xu-ly-nghiem-sai-pham-phan-lo-ban-nen.html" rel="bookmark" title="Bình Dương xử lý nghiêm sai phạm phân lô, bán nền">Bình Dương xử lý nghiêm sai phạm phân lô, bán nền</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_5e4c60f8ece01" data-td_block_id="td_uid_8_5e4c60f8ece01"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_5e4c60f8ece01" data-td_block_id="td_uid_8_5e4c60f8ece01"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_5e4c60f90693e_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_5e4c60f90693e" ><script>var block_td_uid_10_5e4c60f90693e = new tdBlock(); block_td_uid_10_5e4c60f90693e.id = "td_uid_10_5e4c60f90693e"; block_td_uid_10_5e4c60f90693e.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_5e4c60f90693e_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_5e4c60f90693e_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_5e4c60f90693e.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_5e4c60f90693e.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_5e4c60f90693e.post_count = "3"; block_td_uid_10_5e4c60f90693e.found_posts = "24737"; block_td_uid_10_5e4c60f90693e.header_color = ""; block_td_uid_10_5e4c60f90693e.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_5e4c60f90693e.max_num_pages = "8246"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_5e4c60f90693e); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_5e4c60f90693e class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/bao-duong-dieu-hoa-tai-tu-son.html" rel="bookmark" title="Bảo dưỡng điều hòa tại Từ Sơn"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_100x70.png" alt=""/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/bao-duong-dieu-hoa-tai-tu-son.html" rel="bookmark" title="Bảo dưỡng điều hòa tại Từ Sơn">Bảo dưỡng điều hòa tại Từ Sơn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-02-06T05:47:37+00:00" >6 Tháng Hai, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/dac-diem-cua-ong-gio-tieu-am.html" rel="bookmark" title="Đặc điểm của ong gio tieu am"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/1-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/1-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/1-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Đặc điểm của ong gio tieu am"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/dac-diem-cua-ong-gio-tieu-am.html" rel="bookmark" title="Đặc điểm của ong gio tieu am">Đặc điểm của ong gio tieu am</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-20T12:50:47+00:00" >20 Tháng Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/san-pham-dich-vu/quan-nho-nen-mua-may-ca-phe-loai-nao-mua-o-dau.html" rel="bookmark" title="Quán nhỏ nên mua máy cà phê loại nào? Mua ở đâu?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/máy-pha-cà-phê-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/máy-pha-cà-phê-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2020/01/máy-pha-cà-phê-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="máy pha cà phê" title="Quán nhỏ nên mua máy cà phê loại nào? Mua ở đâu?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/san-pham-dich-vu/quan-nho-nen-mua-may-ca-phe-loai-nao-mua-o-dau.html" rel="bookmark" title="Quán nhỏ nên mua máy cà phê loại nào? Mua ở đâu?">Quán nhỏ nên mua máy cà phê loại nào? Mua ở...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-01-19T05:43:58+00:00" >19 Tháng Một, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_5e4c60f9152d9_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_5e4c60f9152d9" ><script>var block_td_uid_11_5e4c60f9152d9 = new tdBlock(); block_td_uid_11_5e4c60f9152d9.id = "td_uid_11_5e4c60f9152d9"; block_td_uid_11_5e4c60f9152d9.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_5e4c60f9152d9_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_5e4c60f9152d9_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_5e4c60f9152d9.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_5e4c60f9152d9.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_5e4c60f9152d9.post_count = "3"; block_td_uid_11_5e4c60f9152d9.found_posts = "24737"; block_td_uid_11_5e4c60f9152d9.header_color = ""; block_td_uid_11_5e4c60f9152d9.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_5e4c60f9152d9.max_num_pages = "8246"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_5e4c60f9152d9); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_5e4c60f9152d9 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/ho-so-xin-cap-visa-du-hoc-canada-gom-nhung-gi.html" rel="bookmark" title="Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/1e60f3aa36068805d59a504c2b91f660-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/1e60f3aa36068805d59a504c2b91f660-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/1e60f3aa36068805d59a504c2b91f660-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/ho-so-xin-cap-visa-du-hoc-canada-gom-nhung-gi.html" rel="bookmark" title="Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?">Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-12T07:54:01+00:00" >12 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/chia-se-kinh-nghiem-cua-du-hoc-sinh-ve-cuoc-song-tai-canada.html" rel="bookmark" title="Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống tại Canada"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/95e38ace99022a94cc63001b788a2b6a-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/95e38ace99022a94cc63001b788a2b6a-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/95e38ace99022a94cc63001b788a2b6a-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống tại Canada"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/chia-se-kinh-nghiem-cua-du-hoc-sinh-ve-cuoc-song-tai-canada.html" rel="bookmark" title="Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống tại Canada">Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-25T05:07:50+00:00" >25 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/giao-duc-canada-va-chat-luong-cua-cac-truong-cao-dang-va-dai-hoc.html" rel="bookmark" title="Giáo dục Canada và chất lượng của các trường cao đẳng và đại học"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/62e78b07ff57d3457838fcb2d39d2e31-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/62e78b07ff57d3457838fcb2d39d2e31-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/62e78b07ff57d3457838fcb2d39d2e31-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Giáo dục Canada và chất lượng của các trường cao đẳng và đại học"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/giao-duc-canada-va-chat-luong-cua-cac-truong-cao-dang-va-dai-hoc.html" rel="bookmark" title="Giáo dục Canada và chất lượng của các trường cao đẳng và đại học">Giáo dục Canada và chất lượng của các trường cao đẳng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-13T10:46:54+00:00" >13 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_5e4c60f967e7a_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_5e4c60f967e7a" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="http://solotippen.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5125</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4202</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2858</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2321</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2262</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2170</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1747</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1655</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/phap-luat">Pháp luật<span class="td-cat-no">789</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="http://solotippen.com/"><img class="td-retina-data" src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Tài khoản VIP, textlink giá rẻ<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: |<strong><a href="https://gomibet.com/bong88/" tag="bong88" rel="dofollow" title="bong88" target="blank">bong88</a></strong>| <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1WcLOi0XpU8" title="Ca Cuoc Bong Da">Ca Cuoc Bong Da</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo" title="Soi Kèo Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo</a>, |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-12bet-moi-nhat" tag="12bet " rel="dofollow" title="12bet" target="blank">12bet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/188bet-link-vao-188bet-moi-nhat-2019-link-188bet/" tag=" link vao 188bet " rel="dofollow" title="link vao 188bet " target="blank">link vao 188bet</a></strong>| |<strong><a href="https://linkm88pic.com" tag=" m88" rel="dofollow" title=" m88" target="blank"> m88</a></strong>| |<strong><a href="https://banthangtv.net" tag=" link 188bet " rel="dofollow" title="link 188bet " target="blank">link 188bet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-w88-moi-nhat-2019/" tag="W88" rel="dofollow" title="W88" target="blank">W88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/fun88-link-vao-fun88-moi-nhat-khong-bi-chan-2019/" tag="FUN88" rel="dofollow" title="FUN88" target="blank">FUN88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/letou-link-vao-letou-moi-nhat-2019" tag="letou" rel="dofollow" title="letou" target="blank">letou</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/uber-xe-tai-trung-quoc-chuan-bi-huy-dong-them-1-ty-usd.html" rel="bookmark" title="“Uber xe tải” Trung Quốc chuẩn bị huy động thêm 1 tỷ USD"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="“Uber xe tải” Trung Quốc chuẩn bị huy động thêm 1 tỷ USD"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/uber-xe-tai-trung-quoc-chuan-bi-huy-dong-them-1-ty-usd.html" rel="bookmark" title="“Uber xe tải” Trung Quốc chuẩn bị huy động thêm 1 tỷ USD">“Uber xe tải” Trung Quốc chuẩn bị huy động thêm 1...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-23T05:49:43+00:00" >23 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/hst-land-nam-tien-chinh-phuc-khach-hang-thuong-luu.html" rel="bookmark" title="HST Land nam tiến chinh phục khách hàng thượng lưu"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="HST Land nam tiến chinh phục khách hàng thượng lưu"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/hst-land-nam-tien-chinh-phuc-khach-hang-thuong-luu.html" rel="bookmark" title="HST Land nam tiến chinh phục khách hàng thượng lưu">HST Land nam tiến chinh phục khách hàng thượng lưu</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-23T04:37:34+00:00" >23 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5e4c60f96f26f --> <script type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.8.12'></script> <script type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.12'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.3'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York City","api_language":"en","today_icon":"broken-clouds-d","today_icon_text":"overcast clouds","today_temp":[7.6,45.7],"today_humidity":81,"today_wind_speed":[4.1,2.5],"today_min":[4.4,40],"today_max":[11.1,52],"today_clouds":90,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1582131600,"day_temp":[6,42],"day_name":"T4","owm_day_index":1},{"timestamp":1582218000,"day_temp":[-0,32],"day_name":"T5","owm_day_index":2},{"timestamp":1582304400,"day_temp":[-2,28],"day_name":"T6","owm_day_index":3},{"timestamp":1582390800,"day_temp":[5,42],"day_name":"T7","owm_day_index":4},{"timestamp":1582477200,"day_temp":[6,44],"day_name":"CN","owm_day_index":5}],"api_key":"849339ce83cba73963c74b390cba23dd"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>