Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam

0
76

Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 1,59 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt từ quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang các thị trường lớn có nhiều chuyển biến tốt.

</p> <p>Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (Vasep), 3 quý đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc – Hồng Kông vẫn đạt mức tăng trưởng dương, tuy tốc độ có chậm hơn so với năm trước. Giá trị xuất khẩu sang hai thị trường này đạt 376,8 triệu USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Đây vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam, chiếm 23,6% tổng giá trị xuất khẩu cá tra. Từ nay cho tới cuối năm, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc – Hồng Kông vẫn được dự báo tăng trưởng ổn định nhưng không tăng quá 10% so với cùng kỳ năm ngoái.</p> <p>Tại thị trường Mỹ, xuất khẩu cá tra có nhiều lạc quan hơn năm trước. Kể từ đầu quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang thị trường này tăng mạnh. Tính đến hết tháng 9/2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt 369,1 triệu USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2017. Dự báo, quý 4/2018, tăng trưởng xuất khẩu cá tra sang Hoa Kỳ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu ổn định, giá tốt.</p> <p>Mặc dù chưa thực sự ổn định và lấy lại “phong độ” của nhiều năm trước nhưng có thể nói, năm 2018, xuất khẩu cá tra sang EU đã có nhiều tín hiệu vui sau nhiều năm liên tục dưới mức tăng trưởng âm. So với năm trước đó, xuất khẩu cá tra sang EU được coi là có nhiều thay đổi bất ngờ. </p> <p>Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang khối thị trường này đạt 176,4 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng dương trên 14% này đã là tín hiệu khả quan cho xuất khẩu cá tra sang EU trong ít nhất 3 năm trở lại đây. Dự báo, từ nay tới hết năm 2018, mức tăng trưởng này còn tiếp tục duy trì.</p> <p>Cũng theo Vasep, ASEAN là thị trường xuất khẩu cá tra lớn thứ 4 của các doanh nghiệp Việt Nam trong ba quý đầu năm nay. Giá trị xuất khẩu tính đến hết tháng 9/2018 đạt 145,5 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017. </p> <p>Điều đáng chú ý, trong 3 tháng của quý 3/2018, xuất khẩu cá tra sang hai thị trường là Thái Lan và Philippines tăng rất mạnh so với năm trước. Riêng tháng 9, xuất khẩu cá tra sang Thái Lan tăng 116,9%; sang Philippines tăng 64,5% và sang Singapore tăng 8,2%. </p> <p>Tính đến hết tháng 9/2018, giá trị xuất khẩu cá tra sang cả ba thị trường này đều tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-content_bottom "><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec728.jpg"/></a></div></div> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=http%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&via=%C4%90%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+uy+t%C3%ADn."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&media=http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Trung+Qu%E1%BB%91c+v%E1%BA%ABn+l%C3%A0+th%E1%BB%8B+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+l%E1%BB%9Bn+nh%E1%BA%A5t+cho+xu%E1%BA%A5t+kh%E1%BA%A9u+c%C3%A1+tra+Vi%E1%BB%87t+Nam%20-%20http%3A%2F%2Fsolotippen.com%2Fnha-dat%2Ftrung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html" data-text="Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="http://solotippen.com/nha-dat/nhung-tieu-chi-quan-trong-can-biet-truoc-khi-mua-can-ho.html">Những tiêu chí quan trọng cần biết trước khi mua căn hộ</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="http://solotippen.com/nha-dat/thao-tung-gia-chung-khoan-van-chi-bi-phat-tien.html">Thao túng giá chứng khoán vẫn chỉ bị phạt tiền</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="http://solotippen.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='http://0.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="http://solotippen.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-23T04:57:39+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-23T04:57:39+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://solotippen.com/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-header.png"></span><meta itemprop="name" content="Đọc báo online, đọc báo uy tín."></span><meta itemprop="headline " content="Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho xuất khẩu cá tra Việt Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5da4c19526dcb_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5da4c19526dcb" ><script>var block_td_uid_3_5da4c19526dcb = new tdBlock(); block_td_uid_3_5da4c19526dcb.id = "td_uid_3_5da4c19526dcb"; block_td_uid_3_5da4c19526dcb.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5da4c19526dcb_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5da4c19526dcb_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":22773,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5da4c19526dcb.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5da4c19526dcb.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5da4c19526dcb.post_count = "3"; block_td_uid_3_5da4c19526dcb.found_posts = "2318"; block_td_uid_3_5da4c19526dcb.header_color = ""; block_td_uid_3_5da4c19526dcb.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5da4c19526dcb.max_num_pages = "773"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5da4c19526dcb); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5da4c196a050b" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5da4c19526dcb" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_5_5da4c196a0513" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5da4c19526dcb" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_3_5da4c19526dcb class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-thoi-diem-bat-dong-san-binh-duong-bung-no-voi-nhieu-co-hoi-moi.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: Thời điểm bất động sản Bình Dương “bùng nổ” với nhiều cơ hội mới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/09/3-canh-tinh-cho-khach-hang-mua-du-an-dat-nen-trong-tuong-lai-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/09/3-canh-tinh-cho-khach-hang-mua-du-an-dat-nen-trong-tuong-lai-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/09/3-canh-tinh-cho-khach-hang-mua-du-an-dat-nen-trong-tuong-lai-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát: Thời điểm bất động sản Bình Dương “bùng nổ” với nhiều cơ hội mới"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/dia-oc-long-phat-thoi-diem-bat-dong-san-binh-duong-bung-no-voi-nhieu-co-hoi-moi.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: Thời điểm bất động sản Bình Dương “bùng nổ” với nhiều cơ hội mới">Địa Ốc Long Phát: Thời điểm bất động sản Bình Dương “bùng nổ” với nhiều cơ hội mới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/swancity-thuc-hien-kim-chi-nam-tang-truong-khoi-he-thong-tien-ich-song-dang-cap-nuoc-ngoai.html" rel="bookmark" title="SwanCity thực hiện kim chỉ nam tăng trưởng khối hệ thống tiện ích sống đẳng cấp nước ngoài"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="SwanCity thực hiện kim chỉ nam tăng trưởng khối hệ thống tiện ích sống đẳng cấp nước ngoài"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/swancity-thuc-hien-kim-chi-nam-tang-truong-khoi-he-thong-tien-ich-song-dang-cap-nuoc-ngoai.html" rel="bookmark" title="SwanCity thực hiện kim chỉ nam tăng trưởng khối hệ thống tiện ích sống đẳng cấp nước ngoài">SwanCity thực hiện kim chỉ nam tăng trưởng khối hệ thống tiện ích sống đẳng cấp nước ngoài</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/lo-dien-nha-dau-tu-da-tra-452-trieu-usd-cho-vinacapital-de-mua-aqua-city.html" rel="bookmark" title="Lộ diện nhà đầu tư đã trả 45,2 triệu USD cho VinaCapital để mua Aqua City"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Lộ diện nhà đầu tư đã trả 45,2 triệu USD cho VinaCapital để mua Aqua City"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/lo-dien-nha-dau-tu-da-tra-452-trieu-usd-cho-vinacapital-de-mua-aqua-city.html" rel="bookmark" title="Lộ diện nhà đầu tư đã trả 45,2 triệu USD cho VinaCapital để mua Aqua City">Lộ diện nhà đầu tư đã trả 45,2 triệu USD cho VinaCapital để mua Aqua City</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5da4c19526dcb" data-td_block_id="td_uid_3_5da4c19526dcb"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5da4c19526dcb" data-td_block_id="td_uid_3_5da4c19526dcb"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/trung-quoc-van-la-thi-truong-lon-nhat-cho-xuat-khau-ca-tra-viet-nam.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="http://solotippen.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='22773' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="69b97ea100" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="136"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/rec300.jpg"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_7 td_block_widget td_uid_7_5da4c196a82f4_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_7_5da4c196a82f4" ><script>var block_td_uid_7_5da4c196a82f4 = new tdBlock(); block_td_uid_7_5da4c196a82f4.id = "td_uid_7_5da4c196a82f4"; block_td_uid_7_5da4c196a82f4.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"MOST POPULAR","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"load_more","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_7_5da4c196a82f4_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_7_5da4c196a82f4_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_7_5da4c196a82f4.td_column_number = "1"; block_td_uid_7_5da4c196a82f4.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_7_5da4c196a82f4.post_count = "4"; block_td_uid_7_5da4c196a82f4.found_posts = "24638"; block_td_uid_7_5da4c196a82f4.header_color = ""; block_td_uid_7_5da4c196a82f4.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_7_5da4c196a82f4.max_num_pages = "6160"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_7_5da4c196a82f4); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">MOST POPULAR</span></h4></div><div id=td_uid_7_5da4c196a82f4 class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/cong-nghe/samsung-hua-hen-galaxy-s10-se-lot-xac.html" rel="bookmark" title="Samsung hứa hẹn Galaxy S10 sẽ ‘lột xác’"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Samsung hứa hẹn Galaxy S10 sẽ ‘lột xác’"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/cong-nghe/samsung-hua-hen-galaxy-s10-se-lot-xac.html" rel="bookmark" title="Samsung hứa hẹn Galaxy S10 sẽ ‘lột xác’">Samsung hứa hẹn Galaxy S10 sẽ ‘lột xác’</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-15T17:09:34+00:00" >15 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/cong-nghe/iphone-xs-xs-max-tao-diem-nhan-nho-man-hinh-va-loa-tot-hon-bo-sung-sim-kep.html" rel="bookmark" title="iPhone Xs, Xs Max tạo điểm nhấn nhờ màn hình và loa tốt hơn, bổ sung SIM kép"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="iPhone Xs, Xs Max tạo điểm nhấn nhờ màn hình và loa tốt hơn, bổ sung SIM kép"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/cong-nghe/iphone-xs-xs-max-tao-diem-nhan-nho-man-hinh-va-loa-tot-hon-bo-sung-sim-kep.html" rel="bookmark" title="iPhone Xs, Xs Max tạo điểm nhấn nhờ màn hình và loa tốt hơn, bổ sung SIM kép">iPhone Xs, Xs Max tạo điểm nhấn nhờ màn hình và...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-13T08:43:19+00:00" >13 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/the-thao/3-dieu-dac-biet-quan-trong-man-utd-can-luu-y-truoc-tran-gap-young-boys.html" rel="bookmark" title="3 điều đặc biệt quan trọng Man Utd cần lưu ý trước trận gặp Young Boys"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="3 điều đặc biệt quan trọng Man Utd cần lưu ý trước trận gặp Young Boys"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/the-thao/3-dieu-dac-biet-quan-trong-man-utd-can-luu-y-truoc-tran-gap-young-boys.html" rel="bookmark" title="3 điều đặc biệt quan trọng Man Utd cần lưu ý trước trận gặp Young Boys">3 điều đặc biệt quan trọng Man Utd cần lưu ý...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-18T12:13:40+00:00" >18 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/oto-xemay/chat-van-bo-truong-tran-tuan-anh-thue-nhap-khau-con-0-sao-gia-o-to.html" rel="bookmark" title="Chất vấn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Thuế nhập khẩu còn 0%, sao giá ô tô …"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chất vấn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Thuế nhập khẩu còn 0%, sao giá ô tô …"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/oto-xemay/chat-van-bo-truong-tran-tuan-anh-thue-nhap-khau-con-0-sao-gia-o-to.html" rel="bookmark" title="Chất vấn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Thuế nhập khẩu còn 0%, sao giá ô tô …">Chất vấn Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Thuế nhập khẩu còn...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-30T03:13:23+00:00" >30 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" id="next-page-td_uid_7_5da4c196a82f4" data-td_block_id="td_uid_7_5da4c196a82f4">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td_block_15 td_block_widget td_uid_8_5da4c196c1a54_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_8_5da4c196c1a54" ><script>var block_td_uid_8_5da4c196c1a54 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5da4c196c1a54.id = "td_uid_8_5da4c196c1a54"; block_td_uid_8_5da4c196c1a54.atts = '{"limit":"4","sort":"random_posts","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"HOT NEWS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5da4c196c1a54_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5da4c196c1a54_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5da4c196c1a54.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5da4c196c1a54.block_type = "td_block_15"; block_td_uid_8_5da4c196c1a54.post_count = "4"; block_td_uid_8_5da4c196c1a54.found_posts = "24638"; block_td_uid_8_5da4c196c1a54.header_color = ""; block_td_uid_8_5da4c196c1a54.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5da4c196c1a54.max_num_pages = "6160"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5da4c196c1a54); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">HOT NEWS</span></h4></div><div id=td_uid_8_5da4c196c1a54 class="td_block_inner td-column-1"><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/the-thao/nan-nhan-noi-gi-khi-bi-sao-barca-danh-cui-cho.html" rel="bookmark" title="“Nạn nhân” nói gì khi bị sao Barca đánh cùi chỏ?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1-9281-1492941285-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="“Nạn nhân” nói gì khi bị sao Barca đánh cùi chỏ?"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/the-thao" class="td-post-category">Thể thao</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/the-thao/nan-nhan-noi-gi-khi-bi-sao-barca-danh-cui-cho.html" rel="bookmark" title="“Nạn nhân” nói gì khi bị sao Barca đánh cùi chỏ?">“Nạn nhân” nói gì khi bị sao Barca đánh cùi chỏ?</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/cong-nghe/viet-nam-san-xuat-thanh-cong-vaccine-cum-mua.html" rel="bookmark" title="Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/08/chip-nho-luc-day-cho-loi-nhuan-quy-i-cua-samsung-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/cong-nghe" class="td-post-category">Công nghệ</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/cong-nghe/viet-nam-san-xuat-thanh-cong-vaccine-cum-mua.html" rel="bookmark" title="Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa">Việt Nam sản xuất thành công vaccine cúm mùa</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div><div class="td-cust-row"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/oto-xemay/nha-dau-tu-bot-tan-de-phai-doi-thoai-truc-tiep-voi-nguoi-dan.html" rel="bookmark" title="Nhà đầu tư BOT Tân Đệ phải đối thoại trực tiếp với người dân"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_109113-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhà đầu tư BOT Tân Đệ phải đối thoại trực tiếp với người dân"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/oto-xemay" class="td-post-category">Ôtô- xe máy</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/oto-xemay/nha-dau-tu-bot-tan-de-phai-doi-thoai-truc-tiep-voi-nguoi-dan.html" rel="bookmark" title="Nhà đầu tư BOT Tân Đệ phải đối thoại trực tiếp với người dân">Nhà đầu tư BOT Tân Đệ phải đối thoại trực tiếp...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_mx4 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/giao-duc/kien-quyet-khong-de-gv-vi-pham-dao-duc-nha-giao-trong-nganh.html" rel="bookmark" title="Kiên quyết không để GV vi phạm đạo đức nhà giáo trong ngành"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-218x150.jpg 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/1_55847-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Kiên quyết không để GV vi phạm đạo đức nhà giáo trong ngành"/></a></div> <a href="http://solotippen.com/category/giao-duc" class="td-post-category">Giáo dục</a> </div> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/giao-duc/kien-quyet-khong-de-gv-vi-pham-dao-duc-nha-giao-trong-nganh.html" rel="bookmark" title="Kiên quyết không để GV vi phạm đạo đức nhà giáo trong ngành">Kiên quyết không để GV vi phạm đạo đức nhà giáo...</a></h3> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_8_5da4c196c1a54" data-td_block_id="td_uid_8_5da4c196c1a54"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_8_5da4c196c1a54" data-td_block_id="td_uid_8_5da4c196c1a54"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --><div class="clearfix"></div> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_10_5da4c196e73fc_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_10_5da4c196e73fc" ><script>var block_td_uid_10_5da4c196e73fc = new tdBlock(); block_td_uid_10_5da4c196e73fc.id = "td_uid_10_5da4c196e73fc"; block_td_uid_10_5da4c196e73fc.atts = '{"limit":3,"sort":"featured","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"EDITOR PICKS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_10_5da4c196e73fc_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_10_5da4c196e73fc_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_10_5da4c196e73fc.td_column_number = "1"; block_td_uid_10_5da4c196e73fc.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_10_5da4c196e73fc.post_count = "3"; block_td_uid_10_5da4c196e73fc.found_posts = "24638"; block_td_uid_10_5da4c196e73fc.header_color = ""; block_td_uid_10_5da4c196e73fc.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_10_5da4c196e73fc.max_num_pages = "8213"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_10_5da4c196e73fc); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">EDITOR PICKS</span></h4></div><div id=td_uid_10_5da4c196e73fc class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/chi-ra-hoan-thanh-mot-website-chuan-digital-marketing-voi-moi-chuc-nang-co-ban.html" rel="bookmark" title="Chỉ ra hoàn thành một website chuẩn Digital marketing với mọi chức năng cơ bản"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/e4db21d231d00c8c15cd6e2632846d0f-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/e4db21d231d00c8c15cd6e2632846d0f-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/e4db21d231d00c8c15cd6e2632846d0f-218x150.png 218w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/e4db21d231d00c8c15cd6e2632846d0f-695x486.png 695w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chỉ ra hoàn thành một website chuẩn Digital marketing với mọi chức năng cơ bản"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/chi-ra-hoan-thanh-mot-website-chuan-digital-marketing-voi-moi-chuc-nang-co-ban.html" rel="bookmark" title="Chỉ ra hoàn thành một website chuẩn Digital marketing với mọi chức năng cơ bản">Chỉ ra hoàn thành một website chuẩn Digital marketing với mọi...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-13T17:19:59+00:00" >13 Tháng Mười, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/tai-sao-thiet-bi-cong-nghiep-dang-ngay-cang-tro-nen-quan-trong-voi-hoat-dong-san-xuat-cua-con-nguoi.html" rel="bookmark" title="Tại sao thiết bị công nghiệp đang ngày càng trở nên quan trọng với hoạt động sản xuất của con người?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/59e3455b8d68bc187966efc1c019d209-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/59e3455b8d68bc187966efc1c019d209-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/59e3455b8d68bc187966efc1c019d209-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Tại sao thiết bị công nghiệp đang ngày càng trở nên quan trọng với hoạt động sản xuất của con người?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/tai-sao-thiet-bi-cong-nghiep-dang-ngay-cang-tro-nen-quan-trong-voi-hoat-dong-san-xuat-cua-con-nguoi.html" rel="bookmark" title="Tại sao thiết bị công nghiệp đang ngày càng trở nên quan trọng với hoạt động sản xuất của con người?">Tại sao thiết bị công nghiệp đang ngày càng trở nên...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-11T15:17:10+00:00" >11 Tháng Mười, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/nen-xay-dung-website-tot-hon-truoc-khi-buoc-vao-lam-digital-marketing.html" rel="bookmark" title="Nên xây dựng website tốt hơn trước khi bước vào làm Digital Marketing"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/7621f59fad764803f47584df48387544-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/7621f59fad764803f47584df48387544-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/10/7621f59fad764803f47584df48387544-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Nên xây dựng website tốt hơn trước khi bước vào làm Digital Marketing"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/nen-xay-dung-website-tot-hon-truoc-khi-buoc-vao-lam-digital-marketing.html" rel="bookmark" title="Nên xây dựng website tốt hơn trước khi bước vào làm Digital Marketing">Nên xây dựng website tốt hơn trước khi bước vào làm...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-11T12:27:13+00:00" >11 Tháng Mười, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_7 td_uid_11_5da4c197009fd_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1 td_block_padding" data-td-block-uid="td_uid_11_5da4c197009fd" ><script>var block_td_uid_11_5da4c197009fd = new tdBlock(); block_td_uid_11_5da4c197009fd.id = "td_uid_11_5da4c197009fd"; block_td_uid_11_5da4c197009fd.atts = '{"limit":3,"sort":"popular","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"POPULAR POSTS","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_11_5da4c197009fd_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_11_5da4c197009fd_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_11_5da4c197009fd.td_column_number = "1"; block_td_uid_11_5da4c197009fd.block_type = "td_block_7"; block_td_uid_11_5da4c197009fd.post_count = "3"; block_td_uid_11_5da4c197009fd.found_posts = "24638"; block_td_uid_11_5da4c197009fd.header_color = ""; block_td_uid_11_5da4c197009fd.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_11_5da4c197009fd.max_num_pages = "8213"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_11_5da4c197009fd); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR POSTS</span></h4></div><div id=td_uid_11_5da4c197009fd class="td_block_inner"> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/chia-se-kinh-nghiem-cua-du-hoc-sinh-ve-cuoc-song-tai-canada.html" rel="bookmark" title="Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống tại Canada"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/95e38ace99022a94cc63001b788a2b6a-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/95e38ace99022a94cc63001b788a2b6a-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/95e38ace99022a94cc63001b788a2b6a-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống tại Canada"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/chia-se-kinh-nghiem-cua-du-hoc-sinh-ve-cuoc-song-tai-canada.html" rel="bookmark" title="Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống tại Canada">Chia sẻ kinh nghiệm của du học sinh về cuộc sống...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-25T05:07:50+00:00" >25 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/ho-so-xin-cap-visa-du-hoc-canada-gom-nhung-gi.html" rel="bookmark" title="Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/1e60f3aa36068805d59a504c2b91f660-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/1e60f3aa36068805d59a504c2b91f660-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/1e60f3aa36068805d59a504c2b91f660-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/ho-so-xin-cap-visa-du-hoc-canada-gom-nhung-gi.html" rel="bookmark" title="Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?">Hồ sơ xin cấp visa du học Canada gồm những gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-12T07:54:01+00:00" >12 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --> <div class="td-block-span12"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/giao-duc-canada-va-chat-luong-cua-cac-truong-cao-dang-va-dai-hoc.html" rel="bookmark" title="Giáo dục Canada và chất lượng của các trường cao đẳng và đại học"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/62e78b07ff57d3457838fcb2d39d2e31-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/62e78b07ff57d3457838fcb2d39d2e31-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2019/03/62e78b07ff57d3457838fcb2d39d2e31-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Giáo dục Canada và chất lượng của các trường cao đẳng và đại học"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/chua-duoc-phan-loai/giao-duc-canada-va-chat-luong-cua-cac-truong-cao-dang-va-dai-hoc.html" rel="bookmark" title="Giáo dục Canada và chất lượng của các trường cao đẳng và đại học">Giáo dục Canada và chất lượng của các trường cao đẳng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-03-13T10:46:54+00:00" >13 Tháng Ba, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> <!-- ./td-block-span12 --></div></div> <!-- ./block --> </div> <div class="td-pb-span4"> <div class="td_block_wrap td_block_popular_categories td_uid_12_5da4c1976b5c5_rand widget widget_categories td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_12_5da4c1976b5c5" ><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">POPULAR CATEGORY</span></h4><ul class="td-pb-padding-side"><li><a href="http://solotippen.com/category/the-thao">Thể thao<span class="td-cat-no">5123</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh<span class="td-cat-no">4202</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/suc-khoe">Sức khỏe<span class="td-cat-no">2858</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/nha-dat">Nhà đất<span class="td-cat-no">2319</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/cong-nghe">Công nghệ<span class="td-cat-no">2262</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy<span class="td-cat-no">2170</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/giao-duc">Giáo dục<span class="td-cat-no">1747</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/giai-tri">Giải trí<span class="td-cat-no">1654</span></a></li><li><a href="http://solotippen.com/category/phap-luat">Pháp luật<span class="td-cat-no">789</span></a></li></ul></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <div class="td-footer-bottom-full"> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span3"><aside class="footer-logo-wrap"><a href="http://solotippen.com/"><img class="td-retina-data" src="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" data-retina="http://www.forum-champcarworld.net/wp-content/uploads/2018/08/logo-white.png" alt="" title=""/></a></aside></div><div class="td-pb-span5"><aside class="footer-text-wrap"><div class="block-title"><span>ABOUT US</span></div>Tài khoản VIP, textlink giá rẻ<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></aside></div><div class="td-pb-span4"><aside class="footer-social-wrap td-social-style-2"><div class="block-title"><span>FOLLOW US</span></div> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></aside></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-td-demo-footer-menu-container"><ul id="menu-td-demo-footer-menu" class="td-subfooter-menu"><li id="menu-item-5467" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-5467"><a href="#">Disclaimer</a></li> <li id="menu-item-5468" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5468"><a href="#">Privacy</a></li> <li id="menu-item-5469" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5469"><a href="#">Advertisement</a></li> <li id="menu-item-5470" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom td-menu-item td-normal-menu menu-item-5470"><a href="#">Contact Us</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: |<strong><a href="https://gomibet.com/bong88/" tag="bong88" rel="dofollow" title="bong88" target="blank">bong88</a></strong>| <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1WcLOi0XpU8" title="Ca Cuoc Bong Da">Ca Cuoc Bong Da</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo" title="Soi Kèo Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo</a>, <a href="https://keobet88.com/">vao 188bet</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-w88-moi-nhat-2019/" tag="W88" rel="dofollow" title="W88" target="blank">W88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/fun88-link-vao-fun88-moi-nhat-khong-bi-chan-2019/" tag="FUN88" rel="dofollow" title="FUN88" target="blank">FUN88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/letou-link-vao-letou-moi-nhat-2019" tag="letou" rel="dofollow" title="letou" target="blank">letou</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">MORE STORIES</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/duoc-tran-an-chung-khoan-trung-quoc-tang-manh-nhat-hon-2-nam.html" rel="bookmark" title="Được trấn an, chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 2 năm"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Được trấn an, chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 2 năm"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/duoc-tran-an-chung-khoan-trung-quoc-tang-manh-nhat-hon-2-nam.html" rel="bookmark" title="Được trấn an, chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 2 năm">Được trấn an, chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-10-21T09:50:39+00:00" >21 Tháng Mười, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/xu-ly-12-du-an-yeu-kem-da-tung-nghi-phai-ban-sat-vun.html" rel="bookmark" title="Xử lý 12 dự án yếu kém: “Đã từng nghĩ phải bán sắt vụn”"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://solotippen.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Xử lý 12 dự án yếu kém: “Đã từng nghĩ phải bán sắt vụn”"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://solotippen.com/nha-dat/xu-ly-12-du-an-yeu-kem-da-tung-nghi-phai-ban-sat-vun.html" rel="bookmark" title="Xử lý 12 dự án yếu kém: “Đã từng nghĩ phải bán sắt vụn”">Xử lý 12 dự án yếu kém: “Đã từng nghĩ phải...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-09-21T14:39:00+00:00" >21 Tháng Chín, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5da4c19786a2f --> <script type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.8.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://solotippen.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"New York","api_location":"New York","api_language":"en","today_icon":"clear-sky-d","today_icon_text":"clear sky","today_temp":[20,67.9],"today_humidity":55,"today_wind_speed":[3.2,2],"today_min":[18,64.4],"today_max":[21.7,71],"today_clouds":1,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1571112000,"day_temp":[18,64],"day_name":"T3","owm_day_index":1},{"timestamp":1571198400,"day_temp":[15,59],"day_name":"T4","owm_day_index":2},{"timestamp":1571284800,"day_temp":[14,57],"day_name":"T5","owm_day_index":3},{"timestamp":1571371200,"day_temp":[13,55],"day_name":"T6","owm_day_index":4},{"timestamp":1571457600,"day_temp":[12,54],"day_name":"T7","owm_day_index":5}],"api_key":"9c252c3f1a0036ea446f45651330701e"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://solotippen.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>